In de sector van de hernieuwbare energie neemt de offshore windenergie een steeds belangrijker plaats in. De productie van windenergie op zee zal op termijn een belangrijk deel van onze energiebehoefte dekken maar ook voor heel wat jobs zorgen. Vandaag maken we een stand van zaken op.