Om aan alle behoeftes te voldoen, is een mix nodig van zowel hernieuwbare- als klassieke energiebronnen. In de haven van Antwerpen vinden we een belangrijke cluster van olie en petrochemie, waaronder het platform van Total. De voorbije jaren zijn grote inspanningen geleverd om de milieu-impact van die sector te verkleinen. Het is een dagelijkse zorg om schonere producten af te leveren met minder energieverbruik.