Om de klimaatdoelstellingen te halen, zijn in ons land op verschillende vlakken acties nodig. Residentiële gebouwen is één van de segmenten waarin nog grote winst te boeken is op het vlak van energieperformantie. Dat merken ook de syndicussen.