Om ons land van stroom te voorzien, heeft België een uitgebreid netwerk van hoogspanningslijnen. Dat net is maar liefst 9000 km lang. Netbeheerder Elia houdt steeds meer rekening met de omgeving waarin masten en kabels komen. Zeker ook in natuurgebieden.