Ook in Vlaanderen wordt volop werk gemaakt van een energiepact om onze energiebevoorrading veilig te stellen. De overheid wil ons daarmee voorbereiden op een toekomst waarin hernieuwbare energie de hoofdrol speelt. En de sector van de biogasbedrijven wil daar actief toe bijdragen.