Om de energietransitie waar te maken, wordt in diverse domeinen onderzoek gevoerd naar bijkomende bronnen van hernieuwbare energie en de energiedragers van de toekomst. Duitsland is een Europese voortrekker op dat vlak, waar onder meer uitgebreid onderzoek loopt naar biobrandstoffen.