Elektriciteit en gas zijn een basisbehoefte voor elk gezin. Voor wie betalingsmoeilijkheden heeft en niet meer terecht kan bij commerciële leveranciers, biedt netbeheerder Fluvius een oplossing. Hij neemt in zo'n geval de rol op van sociale leverancier. Als ook hier een schuld wordt opgebouwd, krijgt de klant een budgetmeter, die werkt met een voorafbetaald krediet. Voortaan zijn dat ook digitale budgetmeters.