Als het over energietransitie gaat, is Duitsland één van de Europese gidslanden. Op uitnodiging van Eurofuel en IWO bracht Informazout een delegatie van journalisten en vertegenwoordigers uit de sector bijeen voor een bezoek aan Ineratec in Karlsruhe. De spin-off van het Karlsruhe Institute of Technology is een pionier in hernieuwbare vloeibare brandstoffen.