De energie-efficiëntie van gebouwen speelt een belangrijke rol om de klimaatdoelstellingen te halen. Vooral in oudere woningen en openbare gebouwen valt nog een grote winst te boeken. Dat besefte ook de sociale huisvestingsmaatschappij De Anderlechtse Haard. Ze besloot in 2015 een grootschalig renovatieproject uit te voeren voor 40 sociale woonblokken. Daarvoor werd een onderhouds- en energieprestatiecontract afgesloten met Luminus Solutions.