Stookolie wordt meer en meer gecombineerd met hernieuwbare energiebronnen. Zo komt de sector tegemoet aan de groeiende belangstelling voor milieuvriendelijker transport en verwarming. Eén van de innovaties waar volop aan gewerkt wordt, zijn koolstofneutrale vloeibare brandstoffen, zoals HVO.