De energietransitie vraagt inspanningen van alle maatschappelijke betrokkenen. Ook de industrie levert inspanningen om rationeler om te gaan met energie en om over te schakelen op meer duurzame bronnen. Maar dat lukt niet van de ene dag op de andere.