De komende 10 jaar wil Fluvius 4 miljard extra investeren in de Vlaamse distributienetten voor elektriciteit. Met dat investeringsplan wil de netbeheerder haar elektriciteitsnetten versterken om de toename aan elektrische wagens, zonnepanelen en warmtepompen en het stijgend verbruik van de industrie op te vangen.