In een energiesysteem met meer hernieuwbare en variabele productie moet de vraag naar elektriciteit beter worden afgestemd op het aanbod. De Belgische netbedrijven voor elektriciteit hebben daarom onder impuls van hoogspanningsbeheerder Elia IO Energy gelanceerd, zeg maar het Internet of Energy. Dat wordt een communicatieplatform met een actieve rol voor de consument.