Asbest zit nog wijdverspreid in heel wat gebouwen. Omwille van de gezondheidsrisico's wil de Vlaamse overheid Vlaanderen zo snel mogelijk 'asbestveilig' maken. Daarom voorziet het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap VEKA een premie voor bedrijven die hun asbestdak renoveren.