In het kader van het klimaatbeleid verwachten de overheden ook inspanningen van scholen. De meeste instellingen hebben een verouderd patrimonium dat ze stapsgewijs energiezuiniger maken. Zo gebeurt het ook in Instituut Mater Salvatoris in Kapellen, een middelbare school met 600 leerlingen.