De Europese Unie heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen geformuleerd. Ze voorziet dat tegen 2030 bijna een derde van de energievoorziening van hernieuwbare bronnen komt. Om dat waar te maken, moet ook het energiesysteem de komende jaren worden aangepast. Elia Group, beheerder van hoogspanningsnetten in België en Duitsland, heeft daar een nieuwe studie aan gewijd.