Bedrijven worstelen met de zoektocht naar technisch geschoolde medewerkers. Het aanbod geschoolde nieuwe krachten is te klein om alle vacatures in te vullen. Ook netbeheerder Fluvius verwacht dat de vraag naar technische medewerkers zal blijven toenemen.

Ons elektriciteitsnet moet flexibeler worden om de toevloed aan hernieuwbare energie op te vangen. Zulke flexibiliteit vereist data en dus is het ook belangrijk dat particulieren hun energiegegevens delen. In het PrivateFlex-project ontwikkelen technologiebedrijven en onderzoeksinstellingen daarom een privacy-vriendelijke methodologie die de evolutie naar een slim energienet moet versnellen.

Meer dan de helft van ons energiegebruik gaat naar het produceren van warmte. Dat doen we vooral met fossiele brandstoffen, maar als we minder afhankelijk willen zijn van onvoorspelbare energieprijzen en de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we het anders aanpakken. Met de call 'groene warmte, restwarmte en efficiënte stadsverwarming' zet de Vlaamse overheid ondernemingen aan om dit energievraagstuk verder te onderzoeken.

Door de stijgende energieprijzen en toenemende klimaatuitdagingen groeit de interesse voor groene gassen. Eén ervan is biomethaan, geproduceerd uit reststoffen van landbouw die worden opgewaardeerd tot een circulaire energie. Dat bleek ook op de landbouwbeurs Foire de Libramont.

De hoge brandstofprijzen en de klimaatambities plaatsen de transportsector voor grote uitdagingen. Voor sectorfederatie Febetra is een diversificatie van de gebruikte brandstoffen een deel van de oplossing. Constructeurs van trucks werken daarom volop aan de transitie naar duurzamer zwaar vervoer. LNG en bio-LNG zijn daarin belangrijke pijlers.

De komende 10 jaar wil Fluvius 4 miljard extra investeren in de Vlaamse distributienetten voor elektriciteit. Met dat investeringsplan wil de netbeheerder haar elektriciteitsnetten versterken om de toename aan elektrische wagens, zonnepanelen en warmtepompen en het stijgend verbruik van de industrie op te vangen.

Asbest zit nog wijdverspreid in heel wat gebouwen. Omwille van de gezondheidsrisico's wil de Vlaamse overheid Vlaanderen zo snel mogelijk 'asbestveilig' maken. Daarom voorziet het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap VEKA een premie voor bedrijven die hun asbestdak renoveren.

De prijsexplosie voor gas en elektriciteit als gevolg van de oorlog in Oekraïne doet vragen rijzen over hoe de klimaatambities en de betaalbaarheid van ons energieverbruik met elkaar kunnen worden verzoend. Op Batibouw was verwarming dit jaar dan ook een belangrijk thema. Zo biedt een hybride gaswarmtepomp een goede oplossing om het energieverbruik te laten dalen en minder CO2 uit te stoten.

Het elektriciteitsnetwerk verbindt zonnepanelen en offshore wind met de eindverbruiker in een complexer systeem dat steeds sneller moet reageren, en toch betrouwbaar moet blijven. Om de transitie mogelijk te maken is verdere digitalisering van het net en de onderstations nodig.

De bouwsector heeft in toenemende mate aandacht voor energie-efficiëntie en duurzaamheid. Dat leidt tot een stijgende complexiteit in de HVAC-installaties. Een voorbeeld van zo'n complex project waarvoor een oplossing op maat werd uitgewerkt, is het wooncomplex Leiekouter. Voor deze ontwikkeling van 51 wooneenheden in hartje Gent werd geopteerd voor een gaswarmtepomp.

Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen op het vlak van energie. We moeten minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en dus is er nog meer hernieuwbare energie nodig. Die energietransitie is maar mogelijk door de digitalisering van onze energienetten. Netbeheerder Fluvius wil in deze transities een pioniersrol innemen en organiseerde de voorbije maanden een aantal partneravonden voor installateurs.

Bijna 40% van de gebouwen in Europa zijn niet energie-efficiënt. Een grondige renovatie dringt zich dus op. Om dat proces te versnellen sloegen een aantal bedrijven en onderzoekspartners onder leiding van VITO-EnergyVille de handen in elkaar. Met het DITUR-project willen ze steden helpen om renovatie van residentiële gebouwen te stimuleren. Aalst was de eerste stad die als partner intekende.

Op het Researchpark in Zellik is het Smart Village Lab geopend, een levensechte proeftuin van Green Energy Park vzw met steun van tal van partners waaronder de Vrije Universiteit Brussel, UZ Brussel, Flux50 en de Vlaamse overheid. Bedoeling is om op deze site de krachten van de academische wereld en bedrijven te bundelen om zo onderbouwde antwoorden te kunnen bieden op de vraag hoe de energietransitie gerealiseerd kan worden. Het is een unieke plaats om de klimaatambitie inzake hernieuwbare energie waar te maken.

Cogen Vlaanderen, de sectororganisatie voor WKK's, viert haar 20ste verjaardag. De nieuwste technologieën en nieuwe brandstoffen kwamen specifiek aan bod komen tijdens een beurs die ter gelegenheid van die verjaardag werd georganiseerd in Leuven. Diverse standhouders stelden er hun WKK-oplossingen voor.

België kent een intensieve glastuinbouwsector. Groenten en fruit worden van hieruit wereldwijd geëxporteerd. Duurzaam en efficiënt kunnen produceren is voor deze ondernemers cruciaal, om hun rendabiliteit te kunnen garanderen. Dat is ook het geval voor aardbeienteler Raf Quirijnen uit Wuustwezel. Warmtekrachtkoppelingen spelen een belangrijke rol in dit bedrijf.

Ideta ontwikkelt bedrijventerreinen in Wallonië en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan hernieuwbare energie. In Péruwelz lanceert het een lokale energiegemeenschap zodat bedrijven samen kunnen werken aan de energietransitie.

Voor de bouwsector is duurzaamheid een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. En daarvoor is verregaande innovatie nodig. Bouwgroep Cordeel uit Temse is een voorbeeld van een bedrijf dat door de integratie van nieuwe technologieën zijn eigen infrastructuur en activiteiten energiezuiniger heeft gemaakt. De groep wil op die manier haar klanten tonen dat geïntegreerde oplossingen zowel duurzaam als economisch interessant zijn.