Om de energietransitie te laten slagen, zullen nieuwe energievormen nodig zijn. Hernieuwbare waterstof biedt interessante perspectieven. Ze kan worden gebruikt voor het opslaan van overtollige hernieuwbare energie, als brandstof voor voertuigen, of als alternatief voor aardgas. In ons land lopen momenteel diverse projecten om daarrond kennis op te bouwen.

Als Europa klimaatneutraal wil worden is er meer nodig dan enkel een energietransitie. Ook andere sectoren, zoals de autosector, kunnen bijdragen door hun CO2 drastisch te verminderen. Dat blijkt uit een visienota van netbeheerder Elia en haar Duitse dochter 50Hertz die werd voorgesteld tijdens de virtuele Stakeholders' Day vanuit Brussel en Berlijn.

Onze mobiliteit evolueert gestaag naar meer duurzaamheid. We zien dat aan de evolutie van elektrisch rijden, maar ook aan het toenemende succes van CNG-voertuigen. Busbedrijf Keolis, dat ruim 2.800 voertuigen heeft, heeft in zijn vestiging in Neder-over-Heembeek enkele bussen op CNG in dienst genomen. Ook de gemeente Watermaal-Bosvoorde heeft recent een eerste bus op CNG gekocht.

Ons land heeft een nieuwe stap gezet naar een geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt. Voortaan zijn het hoogspanningsnet van Elia en dat van de Duitse netbeheerder Amprion met elkaar verbonden via de interconnector ALEGro. De verbinding werd officieel ingehuldigd in het stadhuis van Aken. Beide landen kunnen nu 1 GigaWatt aan stroom uitwisselen, wat overeenkomt met het vermogen van een grote kerncentrale.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is telewerken de norm geworden. Ook bij het Vlaamse netbedrijf Fluvius wordt het personeel verplicht om van thuis uit te werken en zijn fysieke meetings niet meer toegestaan. Ongeacht de evolutie van de coronacijfers besliste het netbedrijf om deze maatregelen minstens tot eind 2020 te behouden en zorgt het ervoor dat de dienstverlening niet in het gedrang komt.

België wil tegen 2050 evolueren naar een koolstofarme maatschappij. Groen gas is een essentieel onderdeel om dit doel te bereiken. Het agro-industriële bedrijf Cinergie uit Fleurus ziet er het potentieel van in en investeerde daarom in een biomethaaninstallatie. Ze werd recent op het gasnet aangesloten. Voor het eerst zullen meerdere gemeenten in Wallonië groen gas ontvangen.

De energie-efficiëntie van gebouwen speelt een belangrijke rol om de klimaatdoelstellingen te halen. Vooral in oudere woningen en openbare gebouwen valt nog een grote winst te boeken. Dat besefte ook de sociale huisvestingsmaatschappij De Anderlechtse Haard. Ze besloot in 2015 een grootschalig renovatieproject uit te voeren voor 40 sociale woonblokken. Daarvoor werd een onderhouds- en energieprestatiecontract afgesloten met Luminus Solutions.

De energiesector is in volle verandering. Tijdens de vierde Open Innovation Challenge van netbeheerder Elia werden startups over heel de wereld uitgenodigd om verbeterpunten uit te werken die de dagdagelijkse activiteit van transmissienetbeheerders efficiënter maken. Heptasense uit Portugal wist de jury te overtuigen. Zij mogen hun project binnen Elia verder ontwikkelen.

Steeds meer transporteurs kiezen voor LNG als brandstof voor lange afstanden. Recent opende in Londerzeel het vijftiende LNG tankstation van België. Het station bevindt zich vlakbij de A12, een route waar nog maar weinig mogelijkheden waren om LNG te tanken.

Heel wat steden en gemeenten willen in het kader van klimaatdoelstellingen of een burgemeestersconvenant versneld hun verlichting moderniseren. Zo coördineerde Fluvius in opdracht van het Mechelse stadsbestuur de relighting van de gekende Sint-Romboutstoren. De aanpassingswerken werden tijdens de zomervakantie afgerond.

Als centraal gelegen nationale luchthaven gelegen is Brussels Airport de ideale toegangspoort van Europa. Voor de uitbating is Brussels Airport Company verantwoordelijk. Voor dit bedrijf staat de duurzame ontwikkeling van de luchthavenactiviteiten centraal. Warmtekrachtkoppelingen hebben in diverse sectoren al hun nut bewezen. Maar er komt toch heel wat kijken bij de installatie van een WKK op een luchthaven.

Lokale overheden hebben een belangrijke rol te vervullen in de energietransitie. Door hun beleidskeuzes kunnen ze ook een voorbeeldrol opnemen. Dat besefte ook de gemeente Ham-sur-Heure. Ze investeerde voor haar voertuigenpark bewust in wagens op CNG. Op termijn zal de gemeente over een eigen CNG-pomp beschikken, een project in samenwerking met netbeheerder ORES.

Het familiale Belgische voedingsbedrijf Puratos levert wereldwijd ingrediënten aan bakkers, patissiers en chocolatiers. Het heeft de ambitie om tegen 2025 CO2-neutraal te worden. Het investeerde onder meer in een warmtekrachtkoppeling, één van de meest rendabele methodes om op een efficiënte manier elektriciteit en warmte op te wekken.

De energietransitie wordt steeds concreter. Ook traditionele sectoren maken werk van innovaties om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Voor transport en verwarming wordt volop ingezt op alternatieve vloeibare brandstoffen. Zo loopt in ons land een proefproject waarbij FAME, een biobrandstof op basis van natuurlijke oliën of gebruikte frituurolie, wordt gebruikt in een verwarmingsinstallatie.

Steeds meer bedrijven en sectoren kiezen voor voertuigen die rijden op CNG. Rijden op gas is immers een interessant alternatief voor diesel- en benzinewagens. Dat beseffen ook afvalintercommunale IMOG uit Harelbeke, het gemeentebestuur van Zwevegem en de hulpverleningszone FLUVIA.

Nu de corona maatregelen langzaamaan versoepeld worden, pikken steeds meer bedrijven de draad op en nemen ze maatregelen om op een veilige en hygiënische manier het werk te hervatten. Bij Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet voor elektriciteit, moet een taskforce die voorbereidingen in goede banen leien.