Z-Energy WKK in residentiële gebouwen 15/10/19

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet er in diverse sectoren actie worden ondernemen. Ook in residentiële gebouwen valt bijvoorbeeld nog een belangrijke winst te realiseren. De eigenaars van het appartementsgebouw La Magnanerie uit Brussel beslisten alvast om er iets aan te doen. Zij schakelden over op een warmtekrachtkoppeling voor verwarming en sanitair warm water.

Z-Energy: Belgen zetten de stap naar rijden op CNG 24/09/19

Na een lange aanloop lijkt de Belg eindelijk klaar om voor zijn mobiliteit keuzes te maken die minder impact hebben op het milieu. Zo zit ook de verkoop van auto's die op gas rijden sinds een tijdje in de lift. Ook bedrijven als het Brusselse Sumy kiezen doelbewust voor rijden op gas.

Z-Energy: LNG in de transportsector 11/06/19

De transportsector is al geruime tijd op zoek naar alternatieven om zijn ecologische voetafdruk te beperken. Stilaan wint LNG, aardgas in vloeibare vorm, terrein als alternatieve brandstof voor vrachtwagens.

Z-Energy: Digitale gas- en elektriciteitsmeters 04/06/19

Voortaan zullen in Vlaanderen alleen nog nieuwe, digitale gas- en elektriciteitsmeters worden geplaatst. Netbedrijf Fluvius werkt aan een groot project, waarbij tegen 2023 alvast 1,3 miljoen nieuwe meters zullen worden geplaatst. Daar zijn heel wat bedrijven bij betrokken.

Z-Energy: WKK in de glastuinbouw

De glastuinbouw is één van de sectoren waar warmtekrachtkoppelingen een belangrijke rol spelen. Voor deze energie-intensieve sector biedt een WKK diverse troeven. De installatie draait in functie van de warmte- en CO2-vraag in de glastuinbouw, maar laat de telers ook toe om flexibel in te spelen op de prijsschommelingen op de elektriciteitsmarkt.

Z-Energy 2019 - Inspraak over nieuwe hoogspanningslijn Ventilus

Eind maart 2019 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor het Ventilus-project goed, een nieuwe hoogspanningsverbinding in West-Vlaanderen. In de eerste fase voorziet de overheid communicatie en participatie over het project en daarom loopt vanaf eind april een twee maanden lange publieke inspraakperiode.

Z-Energy: de rol van lokale overheden in de energietransitie 07/05/19

De energietransitie is geen makkelijke opdracht, zeker niet in België, waar de bevoegdheid over energie en klimaat verspreid zit over vele beleidsniveau's. Ook de lokale overheden hebben een belangrijke rol te vervullen. Netbedrijf Fluvius, de fusie van het vroegere Eandis en Infrax, wil hen daarbij ondersteunen.

Z-Energy: Belgisch-Duitse samenwerking voor offshore windenergie 30/04/19

Duitsland blijft één van de Europese gidslanden inzake energietransitie. In het uitgestrekte noordoosten komt al meer dan 56 procent van de stroom van hernieuwbare bronnen. Om de groene stroom van het nieuwe offshore windpark Arkona aan land te brengen, legde netbedrijf 50Hertz drie ondergrondse kabels aan over een afstand van 90 kilometer. Het werkte daarvoor samen met het Belgische moederbedrijf Elia.

Z-Energy: WKK zorgt voor flexibiliteit in het energiesysteem 23/04/19

De transitie naar een energiesysteem met meer hernieuwbare energie, brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Eén ervan omvat het opvangen van schommelingen in het energieverbruik, bijvoorbeeld wanneer er weinig hernieuwbare energie beschikbaar is. Warmtekrachtkoppelingen kunnen op zo'n momenten een belangrijke rol spelen.

Z-Energy: Investeringen in het hoogspanningsnet.

Terwijl er op straat wordt gedemonstreerd voor een ambitieuzer klimaatbeleid, is de elektriciteitssector al volop bezig met de omslag naar een duurzamer energiesysteem. De massale komst van hernieuwbare energie heeft ingrijpende gevolgen voor het hoogspanningsnet. Elia realiseert momenteel het grootste investeringsprogramma uit haar geschiedenis.

Z-Energy: Elektrisch rijden populair bij bedrijven 02/04/19

Vooral voor bedrijfsvoertuigen zit elektrisch rijden in de lift. Steeds meer ondernemingen schakelen over op duurzamere wagens. Ook netbedrijf Fluvius maakt daar werk van. Op de hoofdzetel in Melle werden de sleutels van 27 nieuwe dienstvoertuigen overhandigd aan de chauffeurs.

Z-Energy: De rol van de installateur in de energietransitie - 26/03/19

De gassector trekt volop de kaart van innovatie en ziet een aantal veelbelovende nieuwe technologieën in het verschiet. Maar heel wat woningen hebben een zeer oude verwarmingsinstallatie. Installateurs en onderhoudstechnici hebben dan ook een belangrijke rol te vervullen om consumenten te informeren over nieuwe, duurzamere oplossingen.

Z-Energy: IO.Energy, een nieuw ecosysteem voor de energietransitie 19/03/19

In een energiesysteem met meer hernieuwbare en variabele productie moet de vraag naar elektriciteit beter worden afgestemd op het aanbod. De Belgische netbedrijven voor elektriciteit hebben daarom onder impuls van hoogspanningsbeheerder Elia IO Energy gelanceerd, zeg maar het Internet of Energy. Dat wordt een communicatieplatform met een actieve rol voor de consument.