Lokale overheden spelen een belangrijke rol in het Belgische milieu- en klimaatbeleid. Meer dan 400 steden en gemeenten ondertekenden reeds het Burgemeestersconvenant en engageerden zich om de CO2-uitstoot fors te verminderen. Ook de stad Mechelen deed dat en stelde een Klimaatplan 2030 op om de doelstellingen te halen. De nieuwe bibliotheek Het Predikheren, die onderdak kreeg in een gerenoveerd kloostercomplex, is een voorbeeld van hoe de stad haar patrimonium energiezuiniger maakt.

Om de energietransitie waar te maken, wordt in diverse domeinen onderzoek gevoerd naar bijkomende bronnen van hernieuwbare energie en de energiedragers van de toekomst. Duitsland is een Europese voortrekker op dat vlak, waar onder meer uitgebreid onderzoek loopt naar biobrandstoffen.

Vlaanderen schakelt geleidelijk aan over op digitale meters voor gas en elektriciteit. Netbeheerder Fluvius is verantwoordelijk voor het plaatsen van die nieuwe meters en om de gegevens ervan te verzamelen. Die data moeten er mee toe leiden dat ons energiesysteem klaar is voor de uitdagingen van de energietransitie.

De Europese Unie heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen geformuleerd. Ze voorziet dat tegen 2030 bijna een derde van de energievoorziening van hernieuwbare bronnen komt. Om dat waar te maken, moet ook het energiesysteem de komende jaren worden aangepast. Elia Group, beheerder van hoogspanningsnetten in België en Duitsland, heeft daar een nieuwe studie aan gewijd.

Elektriciteit en gas zijn een basisbehoefte voor elk gezin. Voor wie betalingsmoeilijkheden heeft en niet meer terecht kan bij commerciële leveranciers, biedt netbeheerder Fluvius een oplossing. Hij neemt in zo'n geval de rol op van sociale leverancier. Als ook hier een schuld wordt opgebouwd, krijgt de klant een budgetmeter, die werkt met een voorafbetaald krediet. Voortaan zijn dat ook digitale budgetmeters.

In de gassector wordt er gewerkt aan verscheidene vormen van zogenaamd groen gas. Koepelorganisatie gas.be heeft recent samen met ValBiom onderzocht wat het potentieel is voor het injecteren van biomethaan in het bestaande distributienet voor aardgas.

Als het over energietransitie gaat, is Duitsland één van de Europese gidslanden. Op uitnodiging van Eurofuel en IWO bracht Informazout een delegatie van journalisten en vertegenwoordigers uit de sector bijeen voor een bezoek aan Ineratec in Karlsruhe. De spin-off van het Karlsruhe Institute of Technology is een pionier in hernieuwbare vloeibare brandstoffen.

Drones bieden interessante perspectieven voor zeer diverse bedrijfstoepassingen. Om de mogelijkheden in de praktijk te verkennen en de nodige ervaring op te doen, vormden een reeks bedrijven - waaronder hoogspanningsbeheerder Elia - een consortium voor het onderzoeksproject Safir. De testen, in afgebakende zones in en rond de Antwerpse haven, leverden erg nuttige informatie op.

Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker langere periodes van droogte in de zomer. En als het regent, wordt de intensiteit van de buien groter. Netbeheerder Fluvius ondersteunt lokale besturen om hierop in te spelen, met hemelwaterplannen op maat. Dat gebeurde ook in het West-Vlaamse Lichtervelde.

Warmtekrachtkoppelingen hebben in diverse sectoren al hun nut bewezen. In de tuinbouwsector, die erg energie-intensief is, is het gebruik van een WKK al jaren ingeburgerd. Ook Varegro, een serrebedrijf uit het West-Vlaamse Oostrozebeke, plukt er al jaren de vruchten van.

Alle sectoren in de wereld van energievoorziening, zetten volop in op maatregelen voor de energietransitie. Ook Informazout, het informatiecentrum voor de consument voor alles wat met stookolie te maken heeft, wil daaraan bijdragen. Het heeft een drieledige toekomststrategie voor stookolie ontwikkeld. En het bevorderen van energie-efficiëntie blijft daarin een belangrijke eerste pijler.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet er in diverse sectoren actie worden ondernemen. Ook in residentiële gebouwen valt bijvoorbeeld nog een belangrijke winst te realiseren. De eigenaars van het appartementsgebouw La Magnanerie uit Brussel beslisten alvast om er iets aan te doen. Zij schakelden over op een warmtekrachtkoppeling voor verwarming en sanitair warm water.

Na een lange aanloop lijkt de Belg eindelijk klaar om voor zijn mobiliteit keuzes te maken die minder impact hebben op het milieu. Zo zit ook de verkoop van auto's die op gas rijden sinds een tijdje in de lift. Ook bedrijven als het Brusselse Sumy kiezen doelbewust voor rijden op gas.