Z-Energy (26): Z-Energy: Innovatie in de gassector - 18/12/18

Z-Energy (26): Z-Energy: Innovatie in de gassector - 18/12/18

De Europese Unie heeft de ambitie geformuleerd om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om die doelstelling te bereiken, zullen op alle niveaus inspanningen moeten worden geleverd. Ook de gassector is zich bewust van de uitdaging.

Z-Energy: Nemo Link, de nieuwe hoogspanningsverbinding met Groot-Brittannië 11/12/18

Z-Energy: Nemo Link, de nieuwe hoogspanningsverbinding met Groot-Brittannië 11/12/18

Het Belgische en Britse hoogspanningsnet zijn voortaan rechtstreeks met elkaar verbonden. In Brugge werd namelijk Nemo Link officieel in dienst gesteld. Dat is een dubbele stroomkabel onder het kanaal, die toelaat om tot 1.000 MegaWatt aan elektriciteit naar Groot-Brittannië te sturen of van daaruit te ontvangen.

Z-Energy (30): Testlabo's voor de digitale meter - 04/12/18

Z-Energy (30): Testlabo's voor de digitale meter - 04/12/18

2019 is het jaar waarin de digitale meter zijn intrede doet in Vlaanderen. De meter maakt het mogelijk om via een betere monitoring en slimme toestellen of toepassingen minder energie te verbruiken. Netbedrijf Fluvius heeft in Gent en Genk twee testlabo's ingericht voor de digitale meter, samen met de UGent, imec en Energyville.

Z-Energy (29): Vergroenen van het wagenpark - 27/11/18

Z-Energy (29): Vergroenen van het wagenpark - 27/11/18

Vergroenen van het wagenpark Elektrisch rijden wint beetje bij beetje aan belang. Ook in de fleetmarkt kiezen steeds meer bedrijven voor het vergroenen van hun wagenpark. Overschakelen op elektrisch rijden is niet alleen goed voor het milieu. Het blijkt ook een rendabele bedrijfsinvestering.

Z-Energy (28): Groen gas in het aardgasnet - 20/11/18

Z-Energy (28): Groen gas in het aardgasnet - 20/11/18

Het vergroenen van onze energiebevoorrading is in volle gang. De Kempense afvalintercommunale IOK heeft geïnvesteerd in een Energieconversiepark in Beerse. Daar wordt groen gas geproduceerd, dat geïnjecteerd wordt in het aardgasnet. Aan het project ging een studie van het onderzoekscentrum VITO vooraf.

Z-Energy: Een energiezuinige renovatie samen met de buren 13/11/18

Z-Energy: Een energiezuinige renovatie samen met de buren 13/11/18

De energie-efficiëntie van privé-woningen in ons land kan nog een pak beter. Vooral oudere woningen van voor de jaren '90 kunnen op verschillende manieren energiezuiniger worden gemaakt. Dat komt uiteraard ook de factuur ten goede. Met steun van de Vlaamse overheid kan een groep buren zich laten bijstaan door een benovatiecoach om doordachte ingrepen uit te voeren.

Z-Energy (26): Bevoorradingszekerheid van het Belgische elektriciteitsnet - 06/11/18

Z-Energy (26): Bevoorradingszekerheid van het Belgische elektriciteitsnet - 06/11/18

Blijven de lichten aan deze winter? Dat deze vraag rijst, geeft aan hoe ernstig de toestand van het Belgische productiepark voor elektriciteit momenteel is. Gealarmeerd door een analyse van Elia, heeft de federale regering een taskforce die werkt aan een pakket maatregelen om de bevoorradingszekerheid te handhaven. Intussen wordt de situatie van het Belgische elektriciteitsnet nauwgezet opgevolgd.

Z-Energy: WKK in de tuinbouwsector 30/10/18

Z-Energy: WKK in de tuinbouwsector 30/10/18

Heel wat tuinbouwbedrijven in ons land maken al gebruik van warmtekrachtkoppelingen. Het is een interessante manier om hun energieverbruik te optimaliseren en tegelijk hun rendabiliteit te verbeteren. Ook Hortigro uit Rijkevorsel en Pittoresk uit Duffel hebben in een WKK geïnvesteerd.

Z-Energy (24): De rol van gas in de energietransitie - 23/10/18

Z-Energy (24): De rol van gas in de energietransitie - 23/10/18

Aardgas blijft nog steeds een dominante bron in onze energievoorziening. Hoewel het verbruik jaar na jaar een beetje daalt, zal gas ook in de toekomst nog een belangrijke rol spelen in de energiemix. Er wordt onder meer werk gemaakt van hernieuwbare vormen van gas.

Z-Energy: Versterking van het hoogspanningsnet voor de Antwerpse haven 16/10/18

Z-Energy: Versterking van het hoogspanningsnet voor de Antwerpse haven 16/10/18

De Antwerpse haven blijft verder groeien en dat brengt ook een stijgend energieverbruik met zich mee. Steeds meer nieuwe productie-eenheden zullen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Daarom drong zich een versterking van het hoogspanningsnet in en rond de haven op.

Z-Energy: WKK voor residentiële toepassingen 09/10/18

Z-Energy: WKK voor residentiële toepassingen 09/10/18

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet ons land op verschillende domeinen actie ondernemen. Zo is er nog grote winst te boeken dankzij energiebesparing in residentiële gebouwen. De woontoren Marius Renard in Anderlecht, waar een WKK op aardgas werd geïnstalleerd, toont aan dat dergelijke investeringen snel renderen.

Z-Energy (21): Schaalvergroting in de energiesector - 02/10/18

Z-Energy (21): Schaalvergroting in de energiesector - 02/10/18

De energietransitie is in volle gang en dat leidt in het energielandschap ook tot wijzigingen. Zo hebben de Vlaamse netbeheerders Eandis en Infrax besloten om te fusioneren tot één bedrijf. Het nieuwe Fluvius is sinds deze zomer operationeel.

Z-Energy (20): CNG als alternatief voor benzine en diesel

Z-Energy (20): CNG als alternatief voor benzine en diesel

In de transportsector is de concurrentie bikkelhard. Het Oost-Vlaamse Lindd BVBA houdt stand en probeert zich ook te onderscheiden door zijn keuze voor duurzaamheid. De kmo vernieuwde de voorbije jaren haar wagenpark en koos bewust voor CNG-trucks. Rijden op gas is uitgegroeid een waardig alternatief voor benzine en diesel.

Z-Energy: WKK: interessant voor industriële bedrijven 18/09/18

Z-Energy: WKK: interessant voor industriële bedrijven 18/09/18

Warmtekrachtkoppelingen zijn voor industriële bedrijven een interessante toepassing om hun energieverbruik te optimaliseren. Nitto Belgium, dat dichtingsschuimen, dempende materialen, industriële kleefband en beschermingsfolie produceert, heeft ook in een WKK geïnvesteerd.

Z-Energy (18): Een nieuwe interconnector met Duitsland 11/09/18

Z-Energy (18): Een nieuwe interconnector met Duitsland 11/09/18

Het Belgische elektriciteitsnet beheren, gebeurt almaar meer in een internationale context. Ons hoogspanningsnet is vandaag al verbonden met Frankrijk en Nederland. In 2019 komt NemoLink, de onderzeese interconnector met Groot-Brittannië, in dienst. En tegen 2020 wordt een nieuwe verbinding met Duitsland operationeel. De werkzaamheden voor het Alegro-project zijn begin dit jaar gestart.

Z-Energy (17) - 04/09/18: Energiemonitoring

Z-Energy (17) - 04/09/18: Energiemonitoring

Le suivi de la consommation d'énergie n'est pas facile pour une entreprise possédant plusieurs sites. Interparking, qui compte environ 70 parkings dans notre pays, a également été confronté à ce défi. La société souhaite réduire sa consommation d'énergie de 20% d'ici 2020. Pour y arriver elle dispose également d'un système en ligne pour maitriser ses consommations.

Z-Energy (16) - 03/7/18

Z-Energy (16) - 03/7/18

Onze maatschappij moet nog duurzamer worden en slimmer omspringen met haar natuurlijke grondstoffen. Circulaire economie en urban mining, waarbij nieuwe grondstoffen worden gewonnen uit het afval, zijn oplossingen die daartoe kunnen bijdragen. Ook de afvalintercommunales zetten er volop op in, onder meer met de uitbouw van nieuwe warmtenetten.

Z-Energy (15): Zonnepanelen - 19/06/18

Z-Energy (15): Zonnepanelen - 19/06/18

De sector van de zonnepanelen zit na een dip de voorbije jaren opnieuw in de lift. Er worden opnieuw meer installaties geplaatst, ook bij bedrijven. Z-Energy is te gast bij uitvaartzorg Huis Jozef in Sint-Niklaas dat recent een nieuwe PV-installatie liet plaatsen.

Z-Energy (14): Omslag naar hernieuwbare energie - 12/06/18

Z-Energy (14): Omslag naar hernieuwbare energie - 12/06/18

Ons Vlaamse energiesysteem staat voor grote uitdagingen. De komende decennia maken we de omslag naar energienetten met veel meer hernieuwbare energie. De Vlaamse netbeheerders Eandis en Infrax bereiden zich daar intensief op voor, via een forse modernisering van hun assetmanagement.

Z-Energy (13): Warmtepompen - 05/05/18

Z-Energy (13): Warmtepompen - 05/05/18

De klimaatdoelstellingen stellen ons voor ambitieuze uitdagingen, onder meer om de CO2-uitstoot fors terug te dringen. Eén van de sectoren waar er nog belangrijke vooruitgang kan worden geboekt, zijn gebouwen. Warmtepompen blijken een ideale oplossing te zijn om gebouwen efficiënt te verwarmen, energiezuiniger en duurzamer te maken.