In vele openbare gebouwen is niet alleen het gebouw zelf, maar ook de verwarmingsinstallatie verouderd. Om de klimaatdoelstellingen te halen, zijn steeds meer besturen zich ervan bewust dat ze hun patrimonium onder handen moeten nemen. Ook de gemeente Schaarbeek werkte daarvoor een actieplan uit. Ze koos in al haar gebouwen voor een nieuwe verwarmingsinstallatie op gas.

Elektrische laadpalen duiken meer en meer op in ons straatbeeld. Deze elektrificatie brengt heel wat uitdagingen met zich mee voor het elektriciteitsdistributienet. Als netbeheerder bereidt Fluvius de netten hierop voor. Ook de bouwsector is een belangrijke partner en neemt initiatieven om klaar te zijn voor de toenemende elektrificatie van de samenleving.

Door volop in te zetten op hernieuwbare energie kunnen de klimaatdoelstellingen gehaald worden. Alleen zijn niet alle oplossingen die vandaag aangereikt worden even efficiënt. Op de erfgoedsite Transfo in Zwevegem experimenteert men met een circular smart grid, een nieuw en duurzaam energiesysteem. Op die manier wil Transfo de energiewijk van de toekomst worden, met ruimte om te wonen en te werken.

De Mercedes-garage Lambert uit Namen heeft een historiek die teruggaat tot 1952. De onderneming, die gespecialiseerd is in bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens, is nog steeds een familiebedrijf, intussen in handen van de familie Pirmez. Onlangs besliste ze om de verwarming van haar gebouwen te vernieuwen.

In heel wat Europese landen is de digitale meter al ingeburgerd. Bij ons is het plaatsen van de nieuwe meters vorig jaar gestart en moet de uitrol nog op kruissnelheid komen. Een recente beslissing van het Grondwettelijk Hof zorgt echter voor vertraging. De digitale meter is nochtans een onmisbare schakel in de energietransitie.

Ons land staat voor de uitdaging om de ecologische impact van het verkeer kleiner te maken. Overschakelen op hernieuwbare brandstoffen, is een belangrijk deel van de oplossing. In Jambes, een deelgemeente van Namen, werd het eerste Waalse tankstation met Bio-CNG geopend.

Lokale productie, distributie en verbruik van energie zijn essentieel voor het realiseren van de energietransitie. Onder begeleiding van FLUX50, de speerpuntcluster voor energie in Vlaanderen, en met de steun van VLAIO werden een aantal pilootprojecten opgezet. Een ervan is het bedrijventerrein De Vlaamse Staak, waar men gekozen heeft voor een duurzaam energieconcept.

Om de energietransitie te laten slagen, zullen nieuwe energievormen nodig zijn. Hernieuwbare waterstof biedt interessante perspectieven. Ze kan worden gebruikt voor het opslaan van overtollige hernieuwbare energie, als brandstof voor voertuigen, of als alternatief voor aardgas. In ons land lopen momenteel diverse projecten om daarrond kennis op te bouwen.

Als Europa klimaatneutraal wil worden is er meer nodig dan enkel een energietransitie. Ook andere sectoren, zoals de autosector, kunnen bijdragen door hun CO2 drastisch te verminderen. Dat blijkt uit een visienota van netbeheerder Elia en haar Duitse dochter 50Hertz die werd voorgesteld tijdens de virtuele Stakeholders' Day vanuit Brussel en Berlijn.

Onze mobiliteit evolueert gestaag naar meer duurzaamheid. We zien dat aan de evolutie van elektrisch rijden, maar ook aan het toenemende succes van CNG-voertuigen. Busbedrijf Keolis, dat ruim 2.800 voertuigen heeft, heeft in zijn vestiging in Neder-over-Heembeek enkele bussen op CNG in dienst genomen. Ook de gemeente Watermaal-Bosvoorde heeft recent een eerste bus op CNG gekocht.

Ons land heeft een nieuwe stap gezet naar een geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt. Voortaan zijn het hoogspanningsnet van Elia en dat van de Duitse netbeheerder Amprion met elkaar verbonden via de interconnector ALEGro. De verbinding werd officieel ingehuldigd in het stadhuis van Aken. Beide landen kunnen nu 1 GigaWatt aan stroom uitwisselen, wat overeenkomt met het vermogen van een grote kerncentrale.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is telewerken de norm geworden. Ook bij het Vlaamse netbedrijf Fluvius wordt het personeel verplicht om van thuis uit te werken en zijn fysieke meetings niet meer toegestaan. Ongeacht de evolutie van de coronacijfers besliste het netbedrijf om deze maatregelen minstens tot eind 2020 te behouden en zorgt het ervoor dat de dienstverlening niet in het gedrang komt.

België wil tegen 2050 evolueren naar een koolstofarme maatschappij. Groen gas is een essentieel onderdeel om dit doel te bereiken. Het agro-industriële bedrijf Cinergie uit Fleurus ziet er het potentieel van in en investeerde daarom in een biomethaaninstallatie. Ze werd recent op het gasnet aangesloten. Voor het eerst zullen meerdere gemeenten in Wallonië groen gas ontvangen.

De energie-efficiëntie van gebouwen speelt een belangrijke rol om de klimaatdoelstellingen te halen. Vooral in oudere woningen en openbare gebouwen valt nog een grote winst te boeken. Dat besefte ook de sociale huisvestingsmaatschappij De Anderlechtse Haard. Ze besloot in 2015 een grootschalig renovatieproject uit te voeren voor 40 sociale woonblokken. Daarvoor werd een onderhouds- en energieprestatiecontract afgesloten met Luminus Solutions.

De energiesector is in volle verandering. Tijdens de vierde Open Innovation Challenge van netbeheerder Elia werden startups over heel de wereld uitgenodigd om verbeterpunten uit te werken die de dagdagelijkse activiteit van transmissienetbeheerders efficiënter maken. Heptasense uit Portugal wist de jury te overtuigen. Zij mogen hun project binnen Elia verder ontwikkelen.

Steeds meer transporteurs kiezen voor LNG als brandstof voor lange afstanden. Recent opende in Londerzeel het vijftiende LNG tankstation van België. Het station bevindt zich vlakbij de A12, een route waar nog maar weinig mogelijkheden waren om LNG te tanken.

Heel wat steden en gemeenten willen in het kader van klimaatdoelstellingen of een burgemeestersconvenant versneld hun verlichting moderniseren. Zo coördineerde Fluvius in opdracht van het Mechelse stadsbestuur de relighting van de gekende Sint-Romboutstoren. De aanpassingswerken werden tijdens de zomervakantie afgerond.

Als centraal gelegen nationale luchthaven gelegen is Brussels Airport de ideale toegangspoort van Europa. Voor de uitbating is Brussels Airport Company verantwoordelijk. Voor dit bedrijf staat de duurzame ontwikkeling van de luchthavenactiviteiten centraal. Warmtekrachtkoppelingen hebben in diverse sectoren al hun nut bewezen. Maar er komt toch heel wat kijken bij de installatie van een WKK op een luchthaven.