Het elektriciteitsnetwerk verbindt zonnepanelen en offshore wind met de eindverbruiker in een complexer systeem dat steeds sneller moet reageren, en toch betrouwbaar moet blijven. Om de transitie mogelijk te maken is verdere digitalisering van het net en de onderstations nodig.

De bouwsector heeft in toenemende mate aandacht voor energie-efficiëntie en duurzaamheid. Dat leidt tot een stijgende complexiteit in de HVAC-installaties. Een voorbeeld van zo'n complex project waarvoor een oplossing op maat werd uitgewerkt, is het wooncomplex Leiekouter. Voor deze ontwikkeling van 51 wooneenheden in hartje Gent werd geopteerd voor een gaswarmtepomp.

Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen op het vlak van energie. We moeten minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en dus is er nog meer hernieuwbare energie nodig. Die energietransitie is maar mogelijk door de digitalisering van onze energienetten. Netbeheerder Fluvius wil in deze transities een pioniersrol innemen en organiseerde de voorbije maanden een aantal partneravonden voor installateurs.

Bijna 40% van de gebouwen in Europa zijn niet energie-efficiënt. Een grondige renovatie dringt zich dus op. Om dat proces te versnellen sloegen een aantal bedrijven en onderzoekspartners onder leiding van VITO-EnergyVille de handen in elkaar. Met het DITUR-project willen ze steden helpen om renovatie van residentiële gebouwen te stimuleren. Aalst was de eerste stad die als partner intekende.

Op het Researchpark in Zellik is het Smart Village Lab geopend, een levensechte proeftuin van Green Energy Park vzw met steun van tal van partners waaronder de Vrije Universiteit Brussel, UZ Brussel, Flux50 en de Vlaamse overheid. Bedoeling is om op deze site de krachten van de academische wereld en bedrijven te bundelen om zo onderbouwde antwoorden te kunnen bieden op de vraag hoe de energietransitie gerealiseerd kan worden. Het is een unieke plaats om de klimaatambitie inzake hernieuwbare energie waar te maken.

Cogen Vlaanderen, de sectororganisatie voor WKK's, viert haar 20ste verjaardag. De nieuwste technologieën en nieuwe brandstoffen kwamen specifiek aan bod komen tijdens een beurs die ter gelegenheid van die verjaardag werd georganiseerd in Leuven. Diverse standhouders stelden er hun WKK-oplossingen voor.

Ideta ontwikkelt bedrijventerreinen in Wallonië en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan hernieuwbare energie. In Péruwelz lanceert het een lokale energiegemeenschap zodat bedrijven samen kunnen werken aan de energietransitie.

België kent een intensieve glastuinbouwsector. Groenten en fruit worden van hieruit wereldwijd geëxporteerd. Duurzaam en efficiënt kunnen produceren is voor deze ondernemers cruciaal, om hun rendabiliteit te kunnen garanderen. Dat is ook het geval voor aardbeienteler Raf Quirijnen uit Wuustwezel. Warmtekrachtkoppelingen spelen een belangrijke rol in dit bedrijf.

Voor de bouwsector is duurzaamheid een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. En daarvoor is verregaande innovatie nodig. Bouwgroep Cordeel uit Temse is een voorbeeld van een bedrijf dat door de integratie van nieuwe technologieën zijn eigen infrastructuur en activiteiten energiezuiniger heeft gemaakt. De groep wil op die manier haar klanten tonen dat geïntegreerde oplossingen zowel duurzaam als economisch interessant zijn.

Zowat 2.000 technici zijn dagelijks in de weer voor netbedrijf Fluvius. Ze staan in voor het aanleggen en onderhouden van elektriciteits-, gas- en warmtenetten, rioleringen en telecommunicatie. IT-systemen ondersteunen die werkzaamheden. En sinds kort gebruikt het bedrijf daar ook slimme apps voor.

De ruimte om windparken op de Noordzee te ontwikkelen is beperkt. En er zal internationale samenwerking nodig zijn om de energietransitie te kunnen realiseren. Om deze problematiek aan te pakken werken leden van De Blauwe Cluster en Flux50 samen met onderzoekers KU Leuven aan zogenaamde "hybride connectoren" in het project Cordoba.

Zoals alle sectoren, herneemt ook in de energiesector het kantoorwerk geleidelijk aan. Een combinatie van telewerk en werken op kantoor is daarbij het uitgangspunt. Netbeheerder Fluvius had voor de coronapandemie al een beleid dat telewerk mogelijk maakte, maar het afgelopen jaar zorgde voor een stroomversnelling.

Om de Europese klimaatambities te halen, zal een mix van oplossingen nodig zijn. Vandaag komt amper een vijfde van onze energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Hernieuwbare, klimaatneutrale gassen kunnen een grote stap vooruit betekenen.

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik en de CO2-emissies in Europa. De proeftuin Snowball in Kortrijk wil dat probleem structureel aanpakken door ondernemers bij elkaar te brengen en hen samen met onderzoekers te laten nadenken over duurzamere energieconcepten. De wisselwerking tussen bedrijven en onderzoekers zorgt voor een uniek ecosysteem, waarbij de partners elkaar inspireren.

Onze rioleringsstelsels zijn op heel wat plaatsen verouderd, waardoor de kans op defecten en storingen toeneemt. Om een beter zicht te krijgen op de toestand en mogelijke schade te voorkomen zijn preventieve inspecties nodig. Fluvius en Deloitte ontwikkelden daar een digitale tool voor.