Vanheede Environment Group maakt al meer dan 50 jaar werk van circulariteit. Al 94% van de afval- en reststoffen die het bedrijf inzamelt wordt gerecycleerd of verwerkt tot een nuttige toepassing. Om nieuwe inzichten te krijgen, liet het management zich begeleiden door coaches van Deloitte Private. Dat resulteerde in het Best Managed Companies-label, uitgereikt door Deloitte Private, Econopolis en KU Leuven.