In de tweede aflevering van Z-Food zetten we Special Fruit in de schijnwerpers. Zij importeren speciale groenten- en fruitsoorten van over gans de wereld. De focus wordt gelegd op duurzame ketenontwikkeling en respect voor alle betrokken partijen. Dit uit zich bv. in sociale certificatie, en partnerships met kleine boeren. Speciale aandacht gaat ook uit naar het genereren van voldoende inkomsten voor iedereen actief in de keten.