Brood zonder toegevoegde bakkersgist, beter bekend als zuurdesembrood, wint aan populariteit. Maar het productieproces neemt veel tijd in beslag en vraagt gespecialiseerde vakkennis. Daarom hebben Flanders' FOOD en de Vrije Universiteit Brussel met de steun van VLAIO de handen in elkaar geslagen en een pilootbakkerij voor zuurdesembrood opgestart.

De voedingsindustrie staat voor grote uitdagingen. Zo zijn er bijkomende investeringen in onderzoek en innovatie nodig om de sector verder te verduurzamen, zonder daarbij ook in te boeten aan kwaliteit. Ook voedselveiligheid speelt een steeds belangrijkere rol. Om die voedselveiligheidsstatus naar een hoger niveau te tillen lanceerde Flanders' FOOD het innovatieproject Q-DNA.

Microbiële eiwitten kunnen een alternatief vormen voor de klassieke eiwitten in onze humane voeding en in dierenvoeding. Binnen het Prometheusproject, dat werd geïnitieerd door Flanders' FOOD, wordt het potentieel van die eiwitten verder onderzocht. Ze worden met minder milieu-impact geproduceerd en dat is waardevol als we de doelstellingen rond voedselzekerheid en klimaatopwarming willen halen.

Door de klimaatverandering zijn er vaker periodes van langdurige droogte en regen. Dat is nefast voor de bodemkwaliteit en voor heel wat plantensoorten. Om planten beter tegen die extreme omstandigheden te wapenen zijn er innovatieve oplossingen nodig. Zo onderzoekt de Universiteit Hasselt samen met drie bedrijven welk positief effect micro-organismen en zaadcoatings op de plantengroei hebben. Dit onderzoek kadert binnen het Popeye-project, een initiatief van Flanders' FOOD.

Samenwerking in ontwikkeling is een succesvol recept om tot praktijkgerichte innovatie te komen. Binnen het onderzoeksproject MiRaDi, dat geïnitieerd werd door Flanders' FOOD, werken drie bedrijven samen om mensen meer noten te laten eten en tegelijk voedselverspilling tegen te gaan. Via een integraal kwaliteitssysteem tussen de bedrijven wordt elke noot doorgestuurd naar de ideale toepassing.

Vlaanderen behoort tot de regio's in Europa die met waterschaarste geconfronteerd worden. Bijgevolg moeten we inzetten op waterbesparing en maximaal waterhergebruik. Ook bedrijven kunnen daar een significante rol in spelen. Binnen het innovatieproject Smart Water Use werd daarom onder meer een waterbarometer ontwikkeld, waarmee water- en droogterisico's in kaart worden gebracht. Dankzij deze tool kunnen bedrijven zelf maatregelen en actiepunten voor een beter waterbeheer uitwerken.

De zoektocht naar duurzaam verpakkingsmateriaal is voor veel ondernemingen een moeilijk proces, zeker als er rekening moet gehouden worden met de kwaliteit van versproducten of andere etenswaren. Om deze problematiek op te lossen, maakt de Universiteit Gent gebruik van een methode die de duurzame aspecten van een verpakking in detail onderzoekt. Het onderzoek gebeurt in het kader van het Circopack-project, dat geïnitieerd werd door Flanders' FOOD.

De Vlaamse voedingsindustrie innoveert volop om haar internationale positie te versterken. En cross-sectorale samenwerkingen kunnen die innovaties nog versnellen. Drie voedingsbedrijven hebben daarom de handen in elkaar geslagen. Binnen het project Autoprocess, dat geïnitieerd werd door Flanders' FOOD, onderzoeken ze samen de mogelijkheden van sensortechnologieën en zelfsturende productieprocessen.

In diverse sectoren raken technologieën, zoals mixed en augmented reality, stilaan ingeburgerd. Enerzijds dienen ze om het werk van de operator te vereenvoudigen, anderzijds om de productiviteit te verhogen. Dankzij de proeftuin AR/MR van de Universiteit Hasselt kunnen die technologieën nu ook bij voedingsbedrijven, zoals bijvoorbeeld bij de aardappelverwerker Agristo, sneller worden geïntroduceerd

Bij de verwerking van groenten en aardappelen wordt veel energie en water verbruikt. Tegelijk gaan vaak essentiële bijproducten verloren. In proeftuinen, zoals VEG-i-TEC in Kortrijk, werken onderzoekers en bedrijven samen om dit verwerkingsproces te optimaliseren om zo tot een betere en duurzamere voeding te komen. Ook de meerwaarde van nieuwe technologieën, zoals AI, wordt er onderzocht.

Voeding is een belangrijke factor in onze gezondheid. Maar voor grootkeukens is het niet evident om steeds kwaliteitsvolle en voedzame maaltijden te bereiden. Om onderzoek naar voeding in grootkeukens te bevorderen werd met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en Flanders' Food in Roeselare een nieuwe testkeuken geopend. Voor bedrijven en zorginstellingen is de FR&D Hall onder meer interessant om kookprocessen te optimaliseren.

Sinds 2011 kunnen Vlaamse voedingsbedrijven terecht bij de Food Pilot in Melle om nieuwe producten te onderzoeken. Voor voedingsbedrijven is het immers vaak moeilijk om in hun bestaande omgeving innovaties te ontwikkelen, zonder de productie stil te leggen. De Food Pilot beschikt bovendien over geavanceerde analyseapparatuur, wat leidt tot snellere en betere resultaten.