Zorg aan Zet wil meer maatschappelijk debat. Het feit dat de groep chronisch zieken steeds groter wordt - ook dankzij de medische en technologische evoluties - zet het hele zorgsysteem onder druk. Tegelijk is er te weinig maatschappelijk debat over de uitdagingen voor de zorg. Het dialoogplatform Zorg aan Zet wil iedereen laten meedenken over de zorg van de toekomst.