Eén van de grote uitdagingen voor de zorgsector is hoe we erin zullen slagen om grotere groepen patiënten op een efficiënte manier te behandelen. Telemonitoring-systemen kunnen daarbij een oplossing vormen. In het Scheperziekenhuis in het Nederlandse Emmen loopt momenteel een Europees proefproject waarbij hartpatiënten via telemonitoring worden gevolgd.