De organisatie van de thuishulp verschilt in ons land van regio to regio. In Wallonië heeft de overheid onafhankelijke coördinatiecentra opgezet, die de vragen naar thuishulp verzamelen en vervolgens doorsturen naar diverse diensten.