In heel wat gemeenten is er nood aan bijkomende infrastructuur of moeten oudere woonzorgcentra worden gerenoveerd. Dat heeft niet alleen te maken met de demografische evolutie, maar ook met nieuwe normen voor woonzorgcentra. Door de wijzigingen aan de VIPA-subsidies zullen andere vormen van financiering de komende jaren aan belang winnen.