Onze gezondheidszorg wordt algemeen beschouwd als één van de beste systemen ter wereld. Maar toch zijn er ook lacunes. Tandzorg is bijvoorbeeld één van de domeinen waar de patiënt zelf een groot aandeel betaalt voor een hele reeks behandelingen. Maar dat blijkt geen hindernis te vormen. Tandartsen stellen vast dat er algemeen meer aandacht is voor tandhygiëne, ook op jongere leeftijd.