In de geestelijke gezondheidszorg probeert men vandaag om psychiatrische problemen sneller te decteren en vroeger aan te pakken. Dat kan immers helpen om erger te voorkomen. Maar dan moeten psychiatrische problemen uit de taboesfeer worden gehaald en deel kunnen uitmaken van het dagelijkse leven.