Meer dan driekwart van de Vlaamse 80-plussers woont nog thuis. Een logisch gevolg is dat de nood aan thuiszorg toeneemt. Bij de verdere uitbouw van die diensten kunnen ook de woonzorgcentra een actieve rol spelen.