Ook voor mensen die na een ongeval of ziekte verder moeten met een kunstbeen, evolueert de technologie. Hun prothese wordt steeds beter en verhoogt de levenskwaliteit. Maar zo'n elektronische prothese is duur. Unamec, de federatie van de medische technologische industrie, vraagt een aanpassing van de regels zodat er een terugbetaling komt voor elektronische protheses.