De evoluties in de gezondheidszorg leiden ook tot wijzigingen voor de zorgberoepen. Zo zien ziekenhuisartsen heel wat nieuwe uitdagingen op zich af komen. Maar ze vormen binnen het ziekenhuis wel een aparte beroepsgroep, ook al omwille van hun zelfstandig statuut. Steeds meer instellingen maken daarom werk van een eigen HR-beleid voor ziekenhuisartsen.