Zonder financiële steun zouden heel wat activiteiten van het Rode Kruis niet bestaan. Naast de jaarlijkse stickeractie en giften van particulieren is ook de ondersteuning van bedrijven onontbeerlijk. Zo leidt een structureel partnership met AG Insurance tot een vervijfvoudiging van het aantal gratis opleidingen EHBO voor leerkrachten.