Mensen die in armoede leven, hebben vaak te kampen met verschillende problematieken. Om de hulpverlening aan die groep te verbeteren, sloegen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de verenigingen waar armen het woord nemen de handen in elkaar voor een gezamenlijk proefproject.