Het aanbod van zorg in Vlaanderen moet nog beter worden gecoördineerd. Ziekenhuizen en overheid zijn het daarover eens. Om het zorgaanbod te structureren, zullen er straks regionale ziekenhuisnetwerken worden geïnstalleerd. 4 ziekenhuizen uit Geel, Herentals, Mol en Turnhout hebben alvast beslist om samen het Kempens Ziekenhuisnetwerk vorm te geven.