In de ziekenhuissector wil men de komende jaren werk maken van een betere afstemming van het zorgaanbod binnen regionale ziekenhuisnetwerken. Vlaanderen zou worden ingedeeld in een 14-tal zorggebieden, die elk 400.000 tot 500.000 inwoners tellen. In zo'n gebied kunnen de specialisaties voor de meest courante aandoeningen dan worden verdeeld onder de diverse ziekenhuizen.