De demografische evolutie geeft het duidelijk aan: Belgen leven langer en blijven langer gezond. Daardoor opent zich een markt voor nieuwe, aangepast woonvormen zoals assistentiewoningen. Maar naast de woning op zich, heeft de nieuwe generatie senioren ook andere verwachtingen naar zorg. En dat vergt een aparte aanpak.