In enkele Vlaamse ziekenhuizen loopt een proefproject om de zorg voor oudere patiënten beter af te stemmen op hun noden. Onder de noemer Zilverzacht ziekenhuis streeft men naar meer aandacht en meer kwaliteit voor de patiënt.