De ouderenzorg evolueert steeds meer naar moderne, aangepaste infrastructuur met ook diverse woonvormen. Vlaanderen mag op dat vlak als voorbeeld worden gezien.