Innovatie is cruciaal, ook in onze gezondheidszorg. Eén van de lessen van de coronapandemie is dat innovatieve ideeën versneld ingang moeten kunnen vinden, onder meer in onze ziekenhuizen. De Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs is één van de partners in Optimal Nutricional Care for All, een cocreatie project dat ondervoeding wil aanpakken.