Ook in de gezondheidszorg spelen big data een steeds grotere rol. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen helpen om meer inzichten te verwerven over ongeneeslijke ziekten of om nieuwe therapieën en medicijnen te ontwikkelen. Maar eerst is er nood aan kader zodat er veilig, duurzaam en op een ethische manier met al die informatie wordt omgegaan. Zorgnet-Icuro heeft daarover na een brede rondvraag een conceptvoorstel gelanceerd.