Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is de afstand tot de arbeidsmarkt groot. Gespecialiseerde zorg- en revalidatiecentra in Vlaanderen, zoals De MaRe in Kortrijk, kunnen dan helpen bij de re-integratie in de maatschappij. Een arbeidscoach Hij biedt onder meer ondersteuning in het samenwerken met het ziekenfonds, arbeidsgeneeskundige diensten, werkgevers en hulpverleners.