Meer dan 140.000 Vlamingen hebben dementie. Naar verwachting zal hun aantal verdubbelen tegen 2070. Bovendien woont 70% van de mensen met dementie thuis. Om goede zorg voor deze groter wordende groep te kunnen garanderen ontwikkelde de Vlaamse overheid een referentiekader voor zorgaanbieders.