De zorgsector in ons land is continu in beweging. Zo zien we meer en meer ziekenhuizen van de toekomst ontstaan, die dankzij digitalisering en technologische innovatie nog kwalitatievere zorg kunnen bieden op maat van elke patiënt. Maar tegelijk staat de sector nog voor grote veranderingen. Eén van de oplossingen voor die uitdagingen is nauwere samenwerking tussen diverse ziekenhuizen in regionale netwerken.