Z-Healthcare: Het belang van IT-infrastructuur in het ziekenhuis 26/06/19

De voorbije jaren nam de invloed van IT-infrastructuur in ziekenhuizen alsmaar toe. De digitalisering en toenemend aandacht voor big data is daar niet vreemd aan. IT wordt op deze manier een factor die ook bijdraagt tot de veiligheid en het comfort van de patiënten. Ook in het AZ Zeno in Knokke-Heist staan investeringen in technologie in functie van de kwaliteit van de zorg.

Z-Healthcare: Regionale ziekenhuisnetwerken 19/06/19

De zorgsector in ons land is continu in beweging. Zo zien we meer en meer ziekenhuizen van de toekomst ontstaan, die dankzij digitalisering en technologische innovatie nog kwalitatievere zorg kunnen bieden op maat van elke patiënt. Maar tegelijk staat de sector nog voor grote veranderingen. Eén van de oplossingen voor die uitdagingen is nauwere samenwerking tussen diverse ziekenhuizen in regionale netwerken.

Z-Healthcare: de rol van een studiebureau in de ziekenhuissector 12/06/19

Bij de bouw of renovatie van een ziekenhuis moet men met heel wat aspecten rekening houden om er voor te zorgen dat het in alle omstandigheden optimaal kan functioneren. Daarbij is de inbreng van een studiebureau cruciaal. Dat staat immers in voor het ontwerp van alle duurzame technische installaties.

05/06/19Z-Healthcare: Het EPD en medische virtuele assistenten

Na heel wat andere sectoren, zet de digitale transformatie zich nu ook door in de medische sector. Het Elektronisch Patiënten Dossier is een zeer concrete toepassing, die de informatievoorziening verbetert. Een volgende stap wordt de introductie van medische virtuele assistenten, die snel de juiste informatie uit de juiste bron kunnen halen.

Z-Healthcare - Digitalisering in de Europa Ziekenhuizen in Brussel 29/05/19

Het is voor ziekenhuizen niet makkelijk om steeds de technologische evolutie volgen. Bovendien moet een aantal technologieën ook nog zijn toegevoegde waarde voor de medische wereld bewijzen. De Europa Ziekenhuizen uit Brussel hanteren daarom een strategie die digitalisering omarmt, maar tegelijk ruimte laat voor verdere evoluties.

Z-Healthcare: Logistiek in het ziekenhuis van de toekomst 22/05/19

Ziekenhuizen staan vandaag, maar ook in de toekomst voor de uitdaging om hun processen zo efficiënt mogelijk te organiseren mét garantie voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Daarbij nemen steeds meer instellingen ook hun logistieke keten onder de loupe. Het OLV Ziekenhuis uit Aalst besliste tien jaar geleden al om hiervoor een beroep te doen op een externe partner.

Z-Healthcare - Verslag Zorg aan Zet Festival 15/05/19

Met het Zorg aan Zet Festival heeft Zorgnet-Icuro een punt gezet achter een brede dialoogoefening over wat de klemtonen moeten zijn in het zorgbeleid van de toekomst. Meer dan 40 organisaties schaarden zich achter het initiatief en ruim 25.000 mensen namen deel aan de bevraging.

Z-Healthcare: Early Warning Score 08/05/19

Meten is weten. Dat geldt des te meer als we bezig zijn met de gezondheid van patiënten. AZ Maria Middelares is één van de eerste ziekenhuizen dat met een Early Warning Score werkt, een geautomatiseerd systeem werkt om patiënten op te volgen.

Z-Healthcare: Ethiek in het ziekenhuis van de toekomst 01/05/19

Het ziekenhuis van de toekomst zal een hoogtechnologische omgeving zijn waarin robotica en digitale toepassingen een belangrijke rol zullen vervullen. De kwaliteit van de zorg gaat er ontegensprekelijk op vooruit. Maar tegelijk rijzen er vragen over de betaalbaarheid en de solidariteit van ons zorgsysteem.

Z-Healthcare:Ethiek in het ziekenhuis van de toekomst 24/04/19

Het ziekenhuis van de toekomst zal een hoogtechnologische omgeving zijn waarin robotica en digitale toepassingen een belangrijke rol zullen vervullen. De kwaliteit van de zorg gaat er ontegensprekelijk op vooruit. Maar tegelijk rijzen er vragen over de betaalbaarheid en de solidariteit van ons zorgsysteem.

Z-Healthcare: Big data in het ziekenhuis van de toekomst 10/04/19

Big data in het ziekenhuis van de toekomst Digitalisering van de gezondheidszorg opent opportuniteiten op vele vlakken. Een ziekenhuis heeft bijvoorbeeld steeds meer data ter beschikking. Dankzij een Elektronisch Patiëntendossier kunnen die op een zinvolle manier worden gecentraliseerd en ontsloten.

Z-Healthcare: Kunstencentrum De Loods 03/04/19

Er is al langer een trend naar vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. En dat leidt op diverse plaatsen in Vlaanderen tot vernieuwende initiatieven. In Duffel werd het kunstencentrum De Loods opgericht om psychisch kwetsbare mensen toe te laten hun creativiteit te uiten maar ook om hun herstel te bevorderen.

Z-Healthcare: Financieel management in het ziekenhuis van de toekomst 27/03/19

De toename van financieel kwetsbare patiënten is één van de redenen waarom de financiële situatie van steeds meer Belgische ziekenhuizen er niet rooskleurig uitziet. Recente cijfers tonen aan dat één op de drie verlies maakt en één op de vier problemen heeft met cashflow. Terwijl net nu de nood hoog is om te investeren.

Z-Healthcare: Vrijwilligers met een migratieachtergrond in het WZC 20/03/19

Het is algemeen bekend: de job van verpleegkundige is een knelpuntberoep. In sommige woonzorgcentra raken de vacatures maar moeilijk ingevuld en wordt steeds vaker een beroep gedaan op de hulp van vrijwilligers. In het Woonzorgcentrum Sint-Bernardus in De Panne hebben die vrijwilligers vaak een migratieachtergrond.

Z-Healthcare:Een nieuw HR-beleid in de ziekenhuissector 13/03/19

De voorbije tien jaar zijn in ons land belangrijke stappen gezet in de hervorming van het ziekenhuislandschap. Enerzijds wordt er gewerkt aan intensere samenwerking in regionale netwerken, anderzijds zijn ook grotere fusieziekenhuizen ontstaan. Dat heeft onder meer een impact op het HR-beleid.

Z-Healthcare:Ziekenhuizen worden smart buildings 27/02/19

In het ziekenhuis van de toekomst speelt technologie een steeds belangrijkere rol. De voorbije jaren leverde AZ Maria Middelares uit Gent forse inspanningen om zich om te vormen tot een modern centrum voor gezondheidszorg met een slim besturingssysteem.

Z-Healthcare: Zorg aan Zet wil zorg hoger op de politieke agenda 20/02/19

Samen met een hele reeks zorgorganisaties heeft Zorgnet-Icuro Zorg aan Zet gelanceerd. Dat is een discussieplatform waar burgers, patiënten en zorgverstrekkers hun mening en ideeën kunnen geven over de zorg van de toekomst. Bedoeling van Zorg aan Zet is om het thema zorg hoger op de agenda te krijgen, in de aanloop naar de komende verkiezingen.