Z-Healthcare:Ethiek in het ziekenhuis van de toekomst 24/04/19

Het ziekenhuis van de toekomst zal een hoogtechnologische omgeving zijn waarin robotica en digitale toepassingen een belangrijke rol zullen vervullen. De kwaliteit van de zorg gaat er ontegensprekelijk op vooruit. Maar tegelijk rijzen er vragen over de betaalbaarheid en de solidariteit van ons zorgsysteem.

Z-Healthcare: Big data in het ziekenhuis van de toekomst 10/04/19

Big data in het ziekenhuis van de toekomst Digitalisering van de gezondheidszorg opent opportuniteiten op vele vlakken. Een ziekenhuis heeft bijvoorbeeld steeds meer data ter beschikking. Dankzij een Elektronisch Patiëntendossier kunnen die op een zinvolle manier worden gecentraliseerd en ontsloten.

Z-Healthcare: Kunstencentrum De Loods 03/04/19

Er is al langer een trend naar vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. En dat leidt op diverse plaatsen in Vlaanderen tot vernieuwende initiatieven. In Duffel werd het kunstencentrum De Loods opgericht om psychisch kwetsbare mensen toe te laten hun creativiteit te uiten maar ook om hun herstel te bevorderen.

Z-Healthcare: Financieel management in het ziekenhuis van de toekomst 27/03/19

De toename van financieel kwetsbare patiënten is één van de redenen waarom de financiële situatie van steeds meer Belgische ziekenhuizen er niet rooskleurig uitziet. Recente cijfers tonen aan dat één op de drie verlies maakt en één op de vier problemen heeft met cashflow. Terwijl net nu de nood hoog is om te investeren.

Z-Healthcare: Vrijwilligers met een migratieachtergrond in het WZC 20/03/19

Het is algemeen bekend: de job van verpleegkundige is een knelpuntberoep. In sommige woonzorgcentra raken de vacatures maar moeilijk ingevuld en wordt steeds vaker een beroep gedaan op de hulp van vrijwilligers. In het Woonzorgcentrum Sint-Bernardus in De Panne hebben die vrijwilligers vaak een migratieachtergrond.

Z-Healthcare:Een nieuw HR-beleid in de ziekenhuissector 13/03/19

De voorbije tien jaar zijn in ons land belangrijke stappen gezet in de hervorming van het ziekenhuislandschap. Enerzijds wordt er gewerkt aan intensere samenwerking in regionale netwerken, anderzijds zijn ook grotere fusieziekenhuizen ontstaan. Dat heeft onder meer een impact op het HR-beleid.

Z-Healthcare:Ziekenhuizen worden smart buildings 27/02/19

In het ziekenhuis van de toekomst speelt technologie een steeds belangrijkere rol. De voorbije jaren leverde AZ Maria Middelares uit Gent forse inspanningen om zich om te vormen tot een modern centrum voor gezondheidszorg met een slim besturingssysteem.

Z-Healthcare: Zorg aan Zet wil zorg hoger op de politieke agenda 20/02/19

Samen met een hele reeks zorgorganisaties heeft Zorgnet-Icuro Zorg aan Zet gelanceerd. Dat is een discussieplatform waar burgers, patiënten en zorgverstrekkers hun mening en ideeën kunnen geven over de zorg van de toekomst. Bedoeling van Zorg aan Zet is om het thema zorg hoger op de agenda te krijgen, in de aanloop naar de komende verkiezingen.

Z-Healthcare 06/02/19

Zorg aan Zet wil meer maatschappelijk debat. Het feit dat de groep chronisch zieken steeds groter wordt - ook dankzij de medische en technologische evoluties - zet het hele zorgsysteem onder druk. Tegelijk is er te weinig maatschappelijk debat over de uitdagingen voor de zorg. Het dialoogplatform Zorg aan Zet wil iedereen laten meedenken over de zorg van de toekomst.

Z-Healthcare: Beleving in de zorgsector 14/11/18

In welke mate kunnen of moeten zorgorganisaties inzetten op de beleving van hun patiënten of bewoners? Dat was de centrale vraag tijdens de studiedag 'Als Plopsa de baas was in de zorg' van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro.

Z-Healthcare (1): Een app voor kankerpatiënten 07/11/18

Kankerpatiënten van de oncologische centra van het UZA, AZ Maria Middelares, Grand Hôpital de Charleroi, Clinique St Elisabeth Namur en CHU Montgodinne kunnen thuis begeleid worden via een smartphone applicatie. Het project maakt deel uit van het Mobile Health plan van minister Maggie De Block. Het wil aantonen hoe de zorg in de toekomst meer op maat van de patiënt kan worden georganiseerd en hoe de kwaliteit van zorg daardoor verbetert.

Z-Healthcare (4): Leven met een chronische aandoening - 05/07/18

Jean-Michel Willems is een voorbeeld van hoe je als patiënt met een chronische aandoening een vrij normaal leven kan leiden. Goeie informatie, technologische hulpmiddelen en een pak ervaring hebben ervoor gezorgd dat hij zijn toestand perfect onder controle heeft. Slechts af en toe is een consultatie in het ziekenhuis nodig.

Z-Healthcare (20): Samenwerking in de zorg - 20/06/18

In het Vlaamse ziekenhuislandschap krijgen de nieuwe, regionale netwerken van ziekenhuizen stilaan vorm. Het is de wens van de overheid dat de ziekenhuizen meer gaan samenwerken om de zorg efficiënter te organiseren en per netwerk specialisaties te groeperen. Tijdens een studiedag van Zorgnet-Icuro kwamen een aantal experts en ziekenhuisdirecteurs getuigen over hun ervaringen.

Z-Healthcare (19): Masterclass Leiderschap - 13/06/18

Zorgvoorzieningen willen de kwaliteit van hun zorg op alle niveaus nog verbeteren. Maar hoe pak je dat concreet aan en wat zijn de beste praktijken om zorgteams daarin te ondersteunen? Die vraag is ook in de ouderenzorg bijzonder actueel. Zorgnet-Icuro nam daarom het initiatief voor een Masterclass rond leiderschap, specfiek voor kleinere zorgvoorzieningen.

Z-Healthcare (18): ZORG2030 - 06/06/18

Om de zorg van de toekomst te bouwen, hebben we nood aan een nieuw verhaal. Een duidelijk verhaal dat geschreven en gedragen wordt door iedereen samen, zodat er vrij van alle belemmeringen nieuwe zaken kunnen worden ontwikkeld. Dat is de belangrijkste conclusie van ZORG2030, de inspraak- en dialoogoefening die de voorbije maanden werd gehouden op initiatief van het UZ Brussel en VUB.

Z-Healthcare (17): AZ Maria Middelares & Dominiek De Jonckheere - 30/05/18

Tijdens de recente Health&Care Beurs in Gent werden opnieuw een reeks awards uitgereikt. In deze aflevering van Z-Healthcare stellen we twee genomineerden in de kijker: het pijnteam van het AZ Maria Middelares uit Gent en Dominiek De Jonckheere, verpleegkundig consulente digestieve oncologie in het AZ Delta in Roeselare.

Z-Healthcare (16): Zorgteams van het Jaar - 23/05/18

Tijdens de recente Health&Care Beurs in Gent werden opnieuw een reeks awards uitgereikt. De prijzen voor Zorgteam van het Jaar gingen naar het LFP Team van UPC Sint-Kamillus Bierbeek en de Dichtbij Clowns van WZC De Pottelberg uit Kortrijk.