De komst van ziekenhuisnetwerken is slechts een eerste stap in de richting van geïntegreerde zorg. Alle schakels en diensten in de zorg zullen nog verder op elkaar worden afgestemd, en het ziekenhuis zal daar een centrale rol in spelen. Het AZ Glorieux in Ronse is een voorbeeld van zo'n goed werkende zorgketen waarin diverse actoren actief zijn.

Digitalisering blijft in de ziekenhuissector hoog op de agenda staan. De samenwerkingsverbanden in het kader van de ziekenhuisnetwerken krijgen meer en meer concreet vorm. Dat vergt onder meer investeringen in performante IT-systemen, zodat de patiënt uiteindelijk kan rekenen op nog betere zorg.

Medische apps vinden steeds sneller hun ingang in de gezondheidszorg. De Belgische Vereniging voor Ziekenhuisdirecteurs pleegde vorige zomer overleg met de overheid om medtech bedrijven meer kansen te geven in de zorg. Eén van de applicaties die daardoor nu wordt terugbetaald is CovidCare@Home, van het Vlaamse medtechbedrijf Byteflies.

Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is de afstand tot de arbeidsmarkt groot. Gespecialiseerde zorg- en revalidatiecentra in Vlaanderen, zoals De MaRe in Kortrijk, kunnen dan helpen bij de re-integratie in de maatschappij. Een arbeidscoach Hij biedt onder meer ondersteuning in het samenwerken met het ziekenfonds, arbeidsgeneeskundige diensten, werkgevers en hulpverleners.

Het zorgmodel van de toekomst is value-based healthcare of waardegedreven zorg. Ziekenhuizen willen tegelijk waarde creëren voor de patiënt en de maatschappij door de best mogelijke behandeling aan te bieden, tegen de laagst mogelijke kosten. Die evolutie is al volop aan de gang. Steeds meer ziekenhuizen, zoals het AZ Maria Middelares, zetten proefprojecten op.

Inzake medtech is België een voorloper. Daarbij is het creëren van een ecosysteem belangrijk. Dat ondervond ook Molecubes, een spin-off van de UGent, gespecialiseerd in compacte scanners. In Orsi Academy krijgen medtechbedrijven alle mogelijkheden om innovatieve medische techniek te demonstreren en bevorderen.

Medische Wereld organiseerde samen met Kanaal Z een tweede coronadebat, waarin werd gediscussieerd over zowel de impact op de gezondheidszorg als op het bedrijfsleven en de samenleving. In deze aflevering van Z-Healthcare evalueren een aantal kopstukken uit de medische en politieke wereld het jaar 2020 en blikken ze vooruit naar wat 2021 kan bieden.

Innovatie is cruciaal, ook in onze gezondheidszorg. Eén van de lessen van de coronapandemie is dat innovatieve ideeën versneld ingang moeten kunnen vinden, onder meer in onze ziekenhuizen. De Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs is één van de partners in Optimal Nutricional Care for All, een cocreatie project dat ondervoeding wil aanpakken.

Health House uit Leuven gaf vorige week met een online seminarie de kick off van zijn nieuwe project "Planet Virus". Daarmee hoopt het de kennisdeling over de coronapandemie te versterken en er mee toe bijdragen dat we beter voorbereid zijn op een volgende golf of pandemie.

Ook in de gezondheidszorg spelen big data een steeds grotere rol. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen helpen om meer inzichten te verwerven over ongeneeslijke ziekten of om nieuwe therapieën en medicijnen te ontwikkelen. Maar eerst is er nood aan kader zodat er veilig, duurzaam en op een ethische manier met al die informatie wordt omgegaan. Zorgnet-Icuro heeft daarover na een brede rondvraag een conceptvoorstel gelanceerd.

Door de coronapandemie staat het belang van een goede hygiëne volop in de aandacht. Voor ziekenhuizen en zorgcentra is het een voorwaarde om kwaliteitsvolle zorg te garanderen. In ziekenhuiskamers kiest men daarom bewust voor duurzame materialen die makkelijk te onderhouden zijn, zoals solid surface.

Onze ziekenhuizen gaan als gevolg van de coronacrisis door zwaar weer. Niet-dringende ingrepen worden uitgesteld. Dat is nodig om voldoende personeel vrij te houden voor de opvang van Covid-patiënten. Dat de zorg nu volop in de aandacht staat, blijkt echter een troef in het rekruteren.

Zorginstellingen, en woonzorgcentra in het bijzonder, zoeken continu nieuwe medewerkers. Heel wat vacatures blijven geruime tijd open staan omdat er te weinig mensen beschikbaar zijn. Drie woonzorgcentra en drie maatwerkbedrijven stapten daarom in het proefproject Tea4Two, om te onderzoeken hoe doelgroepmedewerkers een rol kunnen opnemen om de werkdruk in de ouderenzorg te verlichten.

Belgische ziekenhuizen genieten een uitstekende reputatie en beschikken over steeds meer data en technologie die het mogelijk maken therapieën op maat te ontwikkelen. De coronacrisis maakt duidelijk dat data nodig is om analyses te kunnen uitvoeren en te voorspellen hoe de volgende golven gaan evolueren. Om op de hoogte te blijven van de laatste technologische evoluties werken zorgcentra, zoals het UZA uit Antwerpen, nauw samen met kennisinstellingen.

Veiligheid van patiënten en het zorgpersoneel is een topprioriteit voor de Belgische ziekenhuizen. Nieuwe technologische oplossingen kunnen nu ook bijdragen om een veilige werkomgeving te creëren. Dat gebeurt onder meer in de psychiatrische afdeling van het UZ Gent, waar het medtechbedrijf Televic een draadloos verpleegoproepsysteem met zeer nauwkeurige plaatsbepaling installeerde.

Het consortium PROF (Patient Room Of the Future) vierde in de Handelsbeurs in Gent zijn tiende verjaardag. Deze denktank brengt bedrijven, zorgorganisaties en kennisinstellingen samen om na te denken over de zorg van de toekomst. PROF ontwikkelt niet alleen ideeën, maar vertaalt die ook in concrete projecten waarin de nieuwste technologieën worden geïntegreerd.

Heel wat vacatures in de zorgsector raken moeilijk ingevuld. En ook de werkdruk op het verpleegkundig personeel en de artsen neemt toe. Net daarom nemen zorginstellingen, zoals het AZ Monica in Deurne, maatregelen om het welzijn op het werk te bevorderen en de medewerkers fysiek en psychisch weerbaarder te maken. Koepelorganisatie Zorgnet-Icuro helpt hen daarbij.

De voorbije jaren nam de invloed van IT-infrastructuur in ziekenhuizen alsmaar toe. De digitalisering en toenemend aandacht voor big data is daar niet vreemd aan. IT wordt op deze manier een factor die ook bijdraagt tot de veiligheid en het comfort van de patiënten. Ook in het AZ Zeno in Knokke-Heist staan investeringen in technologie in functie van de kwaliteit van de zorg.