Inzake medtech is België een voorloper. Daarbij is het creëren van een ecosysteem belangrijk. Dat ondervond ook Molecubes, een spin-off van de UGent, gespecialiseerd in compacte scanners. In Orsi Academy krijgen medtechbedrijven alle mogelijkheden om innovatieve medische techniek te demonstreren en bevorderen.

Medische Wereld organiseerde samen met Kanaal Z een tweede coronadebat, waarin werd gediscussieerd over zowel de impact op de gezondheidszorg als op het bedrijfsleven en de samenleving. In deze aflevering van Z-Healthcare evalueren een aantal kopstukken uit de medische en politieke wereld het jaar 2020 en blikken ze vooruit naar wat 2021 kan bieden.

Innovatie is cruciaal, ook in onze gezondheidszorg. Eén van de lessen van de coronapandemie is dat innovatieve ideeën versneld ingang moeten kunnen vinden, onder meer in onze ziekenhuizen. De Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs is één van de partners in Optimal Nutricional Care for All, een cocreatie project dat ondervoeding wil aanpakken.

Health House uit Leuven gaf vorige week met een online seminarie de kick off van zijn nieuwe project "Planet Virus". Daarmee hoopt het de kennisdeling over de coronapandemie te versterken en er mee toe bijdragen dat we beter voorbereid zijn op een volgende golf of pandemie.

Ook in de gezondheidszorg spelen big data een steeds grotere rol. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen helpen om meer inzichten te verwerven over ongeneeslijke ziekten of om nieuwe therapieën en medicijnen te ontwikkelen. Maar eerst is er nood aan kader zodat er veilig, duurzaam en op een ethische manier met al die informatie wordt omgegaan. Zorgnet-Icuro heeft daarover na een brede rondvraag een conceptvoorstel gelanceerd.

Door de coronapandemie staat het belang van een goede hygiëne volop in de aandacht. Voor ziekenhuizen en zorgcentra is het een voorwaarde om kwaliteitsvolle zorg te garanderen. In ziekenhuiskamers kiest men daarom bewust voor duurzame materialen die makkelijk te onderhouden zijn, zoals solid surface.

Onze ziekenhuizen gaan als gevolg van de coronacrisis door zwaar weer. Niet-dringende ingrepen worden uitgesteld. Dat is nodig om voldoende personeel vrij te houden voor de opvang van Covid-patiënten. Dat de zorg nu volop in de aandacht staat, blijkt echter een troef in het rekruteren.

Zorginstellingen, en woonzorgcentra in het bijzonder, zoeken continu nieuwe medewerkers. Heel wat vacatures blijven geruime tijd open staan omdat er te weinig mensen beschikbaar zijn. Drie woonzorgcentra en drie maatwerkbedrijven stapten daarom in het proefproject Tea4Two, om te onderzoeken hoe doelgroepmedewerkers een rol kunnen opnemen om de werkdruk in de ouderenzorg te verlichten.

Belgische ziekenhuizen genieten een uitstekende reputatie en beschikken over steeds meer data en technologie die het mogelijk maken therapieën op maat te ontwikkelen. De coronacrisis maakt duidelijk dat data nodig is om analyses te kunnen uitvoeren en te voorspellen hoe de volgende golven gaan evolueren. Om op de hoogte te blijven van de laatste technologische evoluties werken zorgcentra, zoals het UZA uit Antwerpen, nauw samen met kennisinstellingen.

Veiligheid van patiënten en het zorgpersoneel is een topprioriteit voor de Belgische ziekenhuizen. Nieuwe technologische oplossingen kunnen nu ook bijdragen om een veilige werkomgeving te creëren. Dat gebeurt onder meer in de psychiatrische afdeling van het UZ Gent, waar het medtechbedrijf Televic een draadloos verpleegoproepsysteem met zeer nauwkeurige plaatsbepaling installeerde.

Het consortium PROF (Patient Room Of the Future) vierde in de Handelsbeurs in Gent zijn tiende verjaardag. Deze denktank brengt bedrijven, zorgorganisaties en kennisinstellingen samen om na te denken over de zorg van de toekomst. PROF ontwikkelt niet alleen ideeën, maar vertaalt die ook in concrete projecten waarin de nieuwste technologieën worden geïntegreerd.

Heel wat vacatures in de zorgsector raken moeilijk ingevuld. En ook de werkdruk op het verpleegkundig personeel en de artsen neemt toe. Net daarom nemen zorginstellingen, zoals het AZ Monica in Deurne, maatregelen om het welzijn op het werk te bevorderen en de medewerkers fysiek en psychisch weerbaarder te maken. Koepelorganisatie Zorgnet-Icuro helpt hen daarbij.

De voorbije jaren nam de invloed van IT-infrastructuur in ziekenhuizen alsmaar toe. De digitalisering en toenemend aandacht voor big data is daar niet vreemd aan. IT wordt op deze manier een factor die ook bijdraagt tot de veiligheid en het comfort van de patiënten. Ook in het AZ Zeno in Knokke-Heist staan investeringen in technologie in functie van de kwaliteit van de zorg.

De zorgsector in ons land is continu in beweging. Zo zien we meer en meer ziekenhuizen van de toekomst ontstaan, die dankzij digitalisering en technologische innovatie nog kwalitatievere zorg kunnen bieden op maat van elke patiënt. Maar tegelijk staat de sector nog voor grote veranderingen. Eén van de oplossingen voor die uitdagingen is nauwere samenwerking tussen diverse ziekenhuizen in regionale netwerken.

Bij de bouw of renovatie van een ziekenhuis moet men met heel wat aspecten rekening houden om er voor te zorgen dat het in alle omstandigheden optimaal kan functioneren. Daarbij is de inbreng van een studiebureau cruciaal. Dat staat immers in voor het ontwerp van alle duurzame technische installaties.

Na heel wat andere sectoren, zet de digitale transformatie zich nu ook door in de medische sector. Het Elektronisch Patiënten Dossier is een zeer concrete toepassing, die de informatievoorziening verbetert. Een volgende stap wordt de introductie van medische virtuele assistenten, die snel de juiste informatie uit de juiste bron kunnen halen.

Het is voor ziekenhuizen niet makkelijk om steeds de technologische evolutie volgen. Bovendien moet een aantal technologieën ook nog zijn toegevoegde waarde voor de medische wereld bewijzen. De Europa Ziekenhuizen uit Brussel hanteren daarom een strategie die digitalisering omarmt, maar tegelijk ruimte laat voor verdere evoluties.

Ziekenhuizen staan vandaag, maar ook in de toekomst voor de uitdaging om hun processen zo efficiënt mogelijk te organiseren mét garantie voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Daarbij nemen steeds meer instellingen ook hun logistieke keten onder de loupe. Het OLV Ziekenhuis uit Aalst besliste tien jaar geleden al om hiervoor een beroep te doen op een externe partner.

Met het Zorg aan Zet Festival heeft Zorgnet-Icuro een punt gezet achter een brede dialoogoefening over wat de klemtonen moeten zijn in het zorgbeleid van de toekomst. Meer dan 40 organisaties schaarden zich achter het initiatief en ruim 25.000 mensen namen deel aan de bevraging.