Buitenlandse diploma's of werkervaring worden niet zomaar erkend in Vlaanderen en het ontbreken van de kennis van het Nederlands bemoeilijken een intrede op de arbeidsmarkt. Daarom werd @level2work opgericht. Dit project van VDAB is gefinancierd door het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, en probeert hoogopgeleide nieuwkomers aan een job te helpen die overeenstemt met hun studieniveau.