Ons land blijft onlosmakelijk verbonden met de vloek van hoge loonkosten. Om de werkgevers wat te ontlasten en de tewerkstelling te stimuleren heeft de Vlaamse regering een reeks subsidiemaatregelen in het leven geroepen zoals de RSZ-subsidie.