Stress op het werk, Twee op drie Belgische werknemers komt er mee in aanraking. Dat is niet niks. De kans om verder af te zakken naar een echte burn-out is namelijk reëel. HR-expert Jan Van Acolyen praat hierover met Heidi Verlinden van Securex.