In de IT en telecomsector zijn er heel wat knelpuntvacatures die moeilijk ingevuld raken. De vraag naar gediplomeerde ingenieurs is gewoon groter dan het aanbod. Om aan deze vraag te voldoen kijkt VDAB ook over de taal- en landsgrenzen heen.