Deze week in Z-HR: Herstructureringen zijn soms onvermijdelijk. En dan moet je mensen ontslaan. Pijnlijk voor het bedrijf, maar het hoeft geen pijnpunt te worden voor de werknemers. De firma Van Gansewinkel is daar een mooi voorbeeld van.