In 2014 ging het eenheidsstatuut van kracht waarbij een nieuwe ontslagregeling geldt voor arbeiders en bedienden. In het arbeidsrecht werd ook gesleuteld aan de ontslagregeling. Er werd een motiveringsplicht bij ontslag ingevoerd. Moet ieder ontslag nu door de werkgever gemotiveerd worden? In HR-expert praat Sandra Vandorpe hierover met Meester Filip Tilleman.