Elk jaar bekroont ESF Vlaanderen drie promotoren met de titel 'ESF-Ambassadeur'.Die onderscheiding gaat naar 3 projecten die met behulp van het ESF investeren in enerzijds de arbeidskansen van kwetsbare groepen en anderzijds het versterken van de arbeidsmarkt door te investeren in kwaliteitsvolle loopbanen.

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich in sommige sectoren sterk voelen. Zo raken in de Vlaamse zorgsector bijna 50.000 vacatures niet ingevuld. Steeds meer ondernemingen gaan op zoek naar alternatieven voor de instroom van nieuwe medewerkers. Voor medewerkers uit de sociale economie biedt dat kansen om met hun talenten aan de slag te gaan in de zorgsector.

Buitenlandse diploma's of werkervaring worden niet zomaar erkend in Vlaanderen en het ontbreken van de kennis van het Nederlands bemoeilijken een intrede op de arbeidsmarkt. Daarom werd @level2work opgericht. Dit project van VDAB is gefinancierd door het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, en probeert hoogopgeleide nieuwkomers aan een job te helpen die overeenstemt met hun studieniveau.

Waarom streven bedrijven naar diversiteit en een volwaardige instroom van mannen en vrouwen op de werkvloer? Omdat het voor hen een economische meerwaarde biedt. Het ESF ondersteunt projecten in de sociale economie, in verschillende organisaties en in sectoren die hierop inspelen. Op deze manier wordt talent geactiveerd.

In de bedrijfswereld volgen veranderingen zich aan een razendsnel tempo op. Dit maakt dat innovatieve organisaties op zoek gaan naar een future proof strategie om exponentiële groei te realiseren. Organisaties kiezen daarom steeds meer voor het zogenaamde "diamant - managen". Hierbij wordt de persoonlijke groei van het personeel in al haar facetten bevordert, en worden vastgeroeste patronen doorbroken.

Meer en meer organisaties zien in dat het digitale tijdperk niet over tools gaat, maar over mensen. Toch woedt de War for talent volop en wordt het voor ondernemingen vandaag moeilijker om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. Ondernemingen moeten meer een strijd aangaan in het vinden van medewerkers. Maar hoe kunnen ze dit? En op welke manier zullen HR-partners bedrijven in de toekomst ondersteunen. Chief HR Officer Sandra Boel bij Attentia licht alvast een tipje van de sluier.

Elke werkgever wil de perfecte match voor zijn vacature. Maar op de krappe arbeidsmarkt is dit lang niet meer zo evident. Daarom is het belangrijk dat bedrijven nadenken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een job uit te oefenen. Ook de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding draagt het competentiedenken hoog in het vaandel.

Via doelgerichte oproepen financiert het Europees Sociaal Fonds tienduizenden lokale, regionale en nationale werkgerelateerde projecten binnen Europa. Doel is alle EU-burgers eerlijke arbeidskansen te geven. Het West-Vlaamse bedrijf Deknudt Mirrors diende en project in om de interne bedrijfsstructuur anders te organiseren.

Ondanks de loonkostvermindering vanaf 54 jaar blijft de aanwerving van oudere werknemers voor veel ondernemers een dure aangelegenheid. Dit probeert de Federale Overheid te compenseren met job coaching en extra premies voor werkgevers die 50-plussers aannemen. Welke meerwaarde creëert een oudere werknemer in een bedrijf? En welke werkgevers stellen zich hiervoor open? HR Expert Sandra van Dorpe praat erover met Diane Broekmans van VDAB.

Jonge mensen zijn zeer enthousiast wanneer ze een nieuwe baan starten. Maar ze veranderen ook sneller van werkgever dan vroeger. Dit kost bedrijven tijd en geld. Digitale apps die inspelen op de initiële energie van een nieuwe job, zorgen ervoor dat medewerkers beter in hun teams worden ingewerkt.

Vaste medewerkers in bedrijven moeten steeds nauwer samenwerken met freelancers, interim-managers, of externe consultants. Maar hoe zorg je ervoor dat zo'n nieuw samengesteld team snel performant wordt? Tavernier & Van De Vijver wil in bedrijven een kader creëren waarbinnen zowel leidinggevenden als medewerkers kunnen groeien als individu en als team.

Het geven van sollicitatiefeedback is niet verplicht. Maar als je aan VDAB extra ondersteuning vraagt bij bemiddeling ben je als ondernemer verplicht om sollicitatiefeedback uit te wisselen met een sollicitatie bemiddelaar. De maatregel wil toelaten om een juister profiel van sollicitanten in te schatten en hen beter naar een passende job te leiden.

Afwezigheid door langdurige ziekte is een dure aangelegenheid voor de werkgever. Maar ook voor de arbeidsongeschikte werknemer zelf. Want een aanhoudende afwezigheid omwille van ziekte leidt tot inkomstenverlies. Daarom werd op 28 oktober 2016 een Koninklijk Besluit uitgevaardigd om de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers te bevorderen..

De zoektocht naar talent binnen organisaties blijft een uitdaging. Doordat onze economie groeit, is er een toename aan vacatures. maar de juiste match is niet altijd evident. Zeker in een economie die op volle toeren draait, raakt de arbeidsmarkt snel overvol. Waar bedrijven vroeger uit 10 goede kandidaten konden kiezen, kiezen de beste kandidaten nu uit 10 bedrijven waar ze willen starten.

Op de tweede editie van de European Employer Day richt VDAB zich naar de bedrijven. Met als doel de werkgevers ervan te overtuigen dat werken een recht is, ongeacht leeftijd of ervaring.

Sinds het nieuwe millennium heeft onze maatschappij een ontwikkeling doorgemaakt die geen 17 jaar maar 200 jaar omvat. Met als gevolg dat mensen snelle veranderingen amper nog kunnen volgen en zichzelf voorbijlopen. Een effectief welzijnsbeleid is voor veel bedrijven een prioriteit. HR-specialist 361.works ontwikkelde daarom een digitaal welzijnsplatform en is daarmee pionier in België.

Bedrijven moeten zich in tijden van disruptie steeds wendbaarder opstellen. Managers worden daarbij continu geconfronteerd met veranderingen, zowel op persoonlijk vlak bij henzelf als bij medewerkers. Om deze cultuurverandering vlot te laten verlopen, zet een leidinggevende idealiter coachende vaardigheden in. De competenties van een coach dragen immers bij tot transformatie en leiderschap.