Z-HR: Diamant managen (1) - 12/09/18

Z-HR: Diamant managen (1) - 12/09/18

In de bedrijfswereld volgen veranderingen zich aan een razendsnel tempo op. Dit maakt dat innovatieve organisaties op zoek gaan naar een future proof strategie om exponentiële groei te realiseren. Organisaties kiezen daarom steeds meer voor het zogenaamde "diamant - managen". Hierbij wordt de persoonlijke groei van het personeel in al haar facetten bevordert, en worden vastgeroeste patronen doorbroken.

Z-HR (19): War for Talent - 06/06/18

Z-HR (19): War for Talent - 06/06/18

Meer en meer organisaties zien in dat het digitale tijdperk niet over tools gaat, maar over mensen. Toch woedt de War for talent volop en wordt het voor ondernemingen vandaag moeilijker om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. Ondernemingen moeten meer een strijd aangaan in het vinden van medewerkers. Maar hoe kunnen ze dit? En op welke manier zullen HR-partners bedrijven in de toekomst ondersteunen. Chief HR Officer Sandra Boel bij Attentia licht alvast een tipje van de sluier.

Z-HR (18): Competentiedenken - 30/05/18

Z-HR (18): Competentiedenken - 30/05/18

Elke werkgever wil de perfecte match voor zijn vacature. Maar op de krappe arbeidsmarkt is dit lang niet meer zo evident. Daarom is het belangrijk dat bedrijven nadenken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een job uit te oefenen. Ook de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding draagt het competentiedenken hoog in het vaandel.

Z-HR (17): Europees Sociaal Fonds - 23/05/18

Z-HR (17): Europees Sociaal Fonds - 23/05/18

Via doelgerichte oproepen financiert het Europees Sociaal Fonds tienduizenden lokale, regionale en nationale werkgerelateerde projecten binnen Europa. Doel is alle EU-burgers eerlijke arbeidskansen te geven. Het West-Vlaamse bedrijf Deknudt Mirrors diende en project in om de interne bedrijfsstructuur anders te organiseren.

Z-HR (16): Job coaching 50-plussers en premies voor werkgevers - 16/05/18

Z-HR (16): Job coaching 50-plussers en premies voor werkgevers - 16/05/18

Ondanks de loonkostvermindering vanaf 54 jaar blijft de aanwerving van oudere werknemers voor veel ondernemers een dure aangelegenheid. Dit probeert de Federale Overheid te compenseren met job coaching en extra premies voor werkgevers die 50-plussers aannemen. Welke meerwaarde creëert een oudere werknemer in een bedrijf? En welke werkgevers stellen zich hiervoor open? HR Expert Sandra van Dorpe praat erover met Diane Broekmans van VDAB.

Z-HR (15): Inwerken in een nieuwe job met behulp van een app - 09/05/18

Z-HR (15): Inwerken in een nieuwe job met behulp van een app - 09/05/18

Jonge mensen zijn zeer enthousiast wanneer ze een nieuwe baan starten. Maar ze veranderen ook sneller van werkgever dan vroeger. Dit kost bedrijven tijd en geld. Digitale apps die inspelen op de initiële energie van een nieuwe job, zorgen ervoor dat medewerkers beter in hun teams worden ingewerkt.

Z-HR (14): Evoluties in de arbeidsmarkt 24/01/18

Z-HR (14): Evoluties in de arbeidsmarkt 24/01/18

Vaste medewerkers in bedrijven moeten steeds nauwer samenwerken met freelancers, interim-managers, of externe consultants. Maar hoe zorg je ervoor dat zo'n nieuw samengesteld team snel performant wordt? Tavernier & Van De Vijver wil in bedrijven een kader creëren waarbinnen zowel leidinggevenden als medewerkers kunnen groeien als individu en als team.

Z-HR (13): Sollicitatiefeedback - 20/12/17

Z-HR (13): Sollicitatiefeedback - 20/12/17

Het geven van sollicitatiefeedback is niet verplicht. Maar als je aan VDAB extra ondersteuning vraagt bij bemiddeling ben je als ondernemer verplicht om sollicitatiefeedback uit te wisselen met een sollicitatie bemiddelaar. De maatregel wil toelaten om een juister profiel van sollicitanten in te schatten en hen beter naar een passende job te leiden.

Z-HR (12): Langdurige ziekte - 13/12/17

Z-HR (12): Langdurige ziekte - 13/12/17

Afwezigheid door langdurige ziekte is een dure aangelegenheid voor de werkgever. Maar ook voor de arbeidsongeschikte werknemer zelf. Want een aanhoudende afwezigheid omwille van ziekte leidt tot inkomstenverlies. Daarom werd op 28 oktober 2016 een Koninklijk Besluit uitgevaardigd om de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers te bevorderen..

Z-HR (11): European Employer Day - 06/12/17

Z-HR (11): European Employer Day - 06/12/17

De zoektocht naar talent binnen organisaties blijft een uitdaging. Doordat onze economie groeit, is er een toename aan vacatures. maar de juiste match is niet altijd evident. Zeker in een economie die op volle toeren draait, raakt de arbeidsmarkt snel overvol. Waar bedrijven vroeger uit 10 goede kandidaten konden kiezen, kiezen de beste kandidaten nu uit 10 bedrijven waar ze willen starten.

Z-HR (10): European Employer Day - 29/11/17

Z-HR (10): European Employer Day - 29/11/17

Op de tweede editie van de European Employer Day richt VDAB zich naar de bedrijven. Met als doel de werkgevers ervan te overtuigen dat werken een recht is, ongeacht leeftijd of ervaring.

Z-HR (9): Overstap naar digitale bedrijfsmodellen - 22/11/17

Z-HR (9): Overstap naar digitale bedrijfsmodellen - 22/11/17

Het overstappen op digitale bedrijfsmodellen zorgt voor een fundamentele verandering in de belangrijkste organisatie- processen, en de manier waarop medewerkers hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. Ook binnen HR.

Z-HR (8): Digitaal welzijnsplatform - 15/11/17

Z-HR (8): Digitaal welzijnsplatform - 15/11/17

Sinds het nieuwe millennium heeft onze maatschappij een ontwikkeling doorgemaakt die geen 17 jaar maar 200 jaar omvat. Met als gevolg dat mensen snelle veranderingen amper nog kunnen volgen en zichzelf voorbijlopen. Een effectief welzijnsbeleid is voor veel bedrijven een prioriteit. HR-specialist 361.works ontwikkelde daarom een digitaal welzijnsplatform en is daarmee pionier in België.

Z-HR (7): Coaching - 08/11/17

Z-HR (7): Coaching - 08/11/17

Bedrijven moeten zich in tijden van disruptie steeds wendbaarder opstellen. Managers worden daarbij continu geconfronteerd met veranderingen, zowel op persoonlijk vlak bij henzelf als bij medewerkers. Om deze cultuurverandering vlot te laten verlopen, zet een leidinggevende idealiter coachende vaardigheden in. De competenties van een coach dragen immers bij tot transformatie en leiderschap.

Z-HR (6): 55-plussers - 25/10/17

Z-HR (6): 55-plussers - 25/10/17

55-plussers zijn binnenkort de grootste leeftijdscategorie op de arbeidsmarkt. Zowel de maatschappelijke als politieke druk om hen aan te werven neemt toe. Op die manier kunnen zij bijdragen om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Met dat doel voor ogen organiseerden 55-plussers een netwerk-event waarop ze werkgevers willen overtuigen om hen in dienst te nemen.

Z-HR (5): Flexplekken - 18/10/17

Z-HR (5): Flexplekken - 18/10/17

Flexplekken schieten overal in de wereld als paddenstoelen uit de grond. Mensen kunnen er een bureau of meeting-room huren voor exact de tijd dat ze nodig hebben. Maar ze verstoren daarbij ook de traditionele kantoormarkt. In Brussel opende het concept TRIBES een tweede vestiging. De inrichting van de werkruimte is geïnspireerd op cultuurelementen van nomadische stammen.

Z-HR (4): Technologie - 11/10/17

Z-HR (4): Technologie - 11/10/17

Technologie verandert de wereld sneller en sneller, maar op 't einde van de rit draait het toch vooral om mensen. Mensen die samenwerken, met en voor elkaar. ICT bedrijf Realdolmen speelt hierop in door hun HR-beleid aan te passen, de basis-verloning van medewerkers onder de loep te nemen, en op zoek te gaan naar interessante samenwerkings-modellen.

Z-HR (2): Nieuwe technologieën - 27/09/17

Z-HR (2): Nieuwe technologieën - 27/09/17

De data-gedreven leereconomie verandert onze wereld aan een razendsnel tempo. En onze werkplekken veranderen mee. De sterktes van mensen benutten - en hun dus voldoende autonomie verlenen - is meer dan ooit aan de orde. Ook in de toeristische sector is de impact van nieuwe technologieën niet meer weg te denken.